Samordning for vanskelig

Samordning for vanskelig

Cisco mener it-bransjen gjør unified communications unødig vanskelig for kundene, mens Microsoft rapporterer om rekordsalg.

Samordnet kommunikasjon er i utgangspunkt å samle alle kommunikasjonsmuligheter eller kanaler du har, i ett grensesnitt for brukeren, og i ett samordnet og helst enkelt administrerbart system. Nå er dette enkelt sagt, og en real utfordring å få til.

Det kompliseres ytterligere av at de ulike leverandørene ikke er enige i hva som skal legges i uttrykket samordnet kommunikasjon.

Resultatet er naturlig nok at det finnes hybrider og varianter – fra konferanseløsninger basert på video fra Tandberg til webmøte-integrasjonen Citrix har med Messenger i Go-To-Meeting.

De to største aktørene, Microsoft og Cisco, som gjensidig og uoppfordret nevner den andre som hovedkonkurrent, oppfatter også markedet forskjellig.

- Vi tegner for mange bokser. Bransjen gjør det unødvendig komplekst med samordnet kommunikasjon, slår Nils Ove Gamlem i Cisco fast.

Nettet er plattformen

Cisco oppfatter nettverkstjenester som sentralt fordi det løser utfordringene knyttet til en stor mengde forskjellige enheter og operativsystemer. Gamlem bruker mobiltelefoni som eksempel.

- Vi har Symbian og Windows og noen til allerede, og i tillegg kommer nå Apple Iphone og Google Android som mobilplattformer. Istedenfor for å lage en klient til hver OS-type, gir vi et felles grensesnitt basert på åpne standarder inn mot tjenestene for samordnet kommunikasjon i nettverket.

- Hva stopper samordnet kommunikasjon?

- Vi opplever at mange etterspør løsningene, men det er også en del venting på gjerdet. De venter på hva som kommer, i redsel for ikke å få tak i det siste. Bare halvparten av dem som skaffer seg samordnet kommunikasjon-kompatibel nettverksutstyr har til hensikt å ta dette i bruk nå.

Stor interesse

Mens Cisco mener mange sitter på gjerdet, rapporterer Microsoft om rekordsalg.

- Siden vi lanserte Microsoft Unified Communications Server 2007 i fjor, har vi solgt over 150.000 sluttbrukerlisenser, sier Lars Erik Norum, produktmarkedssjef for samordnet kommunikasjon i Microsoft.

Norum forteller videre at Microsoft ser få hindringer i markedet også fremover.

- Vi har 200 kunder som har handlet de fleste av disse lisensene, og de har ikke handlet fordi de er "kjekt å ha". De er kjøpt for å brukes. Da snakker vi om en pris på mellom 100 - 800 kroner per bruker. Det er ikke dyrt for en løsning som inkluderer telefoni, direktemeldinger, video og telefonkonferanser, sier han.

Norum mener at Microsofts løsning er den eneste i markedet som løser den klassiske utfordringen med "siloer" av tjenester i bedriften, og mener han kan samle de fleste typer kommunikasjon på én server. Unified Communication Server 2007 kom i fjor, og oppgraderingen R2 er nylig lansert og klar for salg i februar neste år. Unntaket fra denne tankegangen er epostløsningen, som ligger på gruppevare-serveren Exchange. I tillegg må man ha Microsoft Server og bruke katalogtjenesten Active Directory.

Strippet Messenger

Klientapplikasjonen er Office Communicator, som minner om populære Live Messenger i strippet utgave, uten reklame og "pynt". I tillegg legges støtte for samordnet kommunikasjon inn i alle klientapplikasjoner, fra Word til Outlook. For brukeren innebærer det at et kjent brukergrensesnitt får nye funksjonalitet og muligheter.

- Denne brukerorienterte tilpassningen til samordnet kommunikasjon gjør at det raskere og enklere tas i bruk, fremholder Norum.

- Våre kunder er typisk bedrifter med flere kontorer og spredning i geografi, og med utstrakt bruk av hjemmekontor og mobile arbeidstagere. Norge har kommet langt i å ta i bruk vår løsning for samordnet kommunikasjon. Det skyldes høy andel mobilarbeidere, store avstander, transportkostnader - og en teknologiinteressert befolkning.

Brukerorientering

- I forhold til konkurrentene så er det den sømløse brukeropplevelsen som er spesiell. For å ta Cisco som eksempel, skiller vi oss fra dem med bredden i porteføljen – vi leverer alle applikasjonene på en enhetlig plattform. Dette gir store gevinster i forhold til drift og administrasjon, sier Norum.

EGEN MEDISIN: Lars Erik Norum i Microsoft er en aktiv bruker av samordnet kommunikasjon selv. Her i samtale med Øyvind Tørlen.

- For den som vil ha mer klassisk funksjonalitet, så støtter Unified Communications Server 2007 dette. Med en ISDN gateway er Office Communications Server å betrakte som en vanlig hussentral med telefonapparater og sentralbord, sier Norum.

Microsoft støtter også, via operatør, dobbeltterminering av mobilnummer, slik at en mobilsamtale kan besvares enten via mobilhåndsettet eller i pc-en. I tillegg til Windows Mobile, støttes også Java på mobiltelefoner. Støtte for Symbian System 60 under utvikling. Den som ønsker det kan også integrere Microsofts løsning med eksisterende pbx i bedriften.

- Når alt kommer til alt, er ikke teknologien viktig - det er brukeren. Vår løsning tilpasses brukeren og deres arbeidsrytme – inkludert behovet for ikke å være tilgjengelig hele tiden.

Hva er unified communications?
Ifølge Gartner bør løsninger som kalles samordnet kommunikasjon innebære at telefoni, telefonbeskjeder, eposttjenester, kontaktoversikt, direktemeldinger og tilgjengelighet er vesentlige elementer.

Utfordringene:
- Aktørene ser ikke samordnet kommunikasjon på samme måte, verken i design eller teknologi

- Grensesnittene er ikke like: En telefon, e-postleseren og direktemeldingstjenesten likner ikke hverandre – og hvem har ikke strevd med å sette opp allehånde videosamtaler og –konferanser?

- Brukerne har ikke samme kommunikasjonspreferanse. Noen liker telefon, endre e-post, mens direktemeldinger er mest naturlig for Internettgenerasjonen.

Unified Communications