Skal drifte Storebrand

Skal drifte Storebrand

Atea får Storebrand som ny kunde og leverer en ny samhandlingsløsning for hele konsernet.

Atea har inngått en ny nordisk avtale med Storebrand om leveranse av en ny kommunikasjonsløsning som inkluderer fast- og mobiltelefoni, videokonferanseløsninger, sentralbordløsning og kontaktsenter. Leveransen har en estimert verdi på om lag 20 millioner norske kroner i 2009.

Bakgrunnen er at Storebrand ønsker å bedre dialogen med kundene, i tillegg til at selskapet flytter til nytt hovedkontor på Lysaker i desember 2009. Storebrand gikk i vinter ut på en omfattende anbudsrunde for å velge løsning og leverandør.

I en pressemelding heter det at det har vært viktig for Storebrand å etablere en felles løsning for selskapets virksomhet i Norge og Sverige som sikrer best mulig samhandling på tvers i konsernet.

- For Storebrand har det vært viktig å finne en leverandør som kan levere en fremtidsrettet og moderne plattform som tar hensyn til de kravene vi har som finansselskap. Med Atea får vi en løsning som tilfredsstiller disse kravene på en kostnadseffektiv måte, og samtidig støtter opp om integrasjonen av SPP i Storebrand-konsernet, sier Knut Olav Melhus Høeg, konserninnkjøpsansvarlig i Storebrand.

Løsningen som nå skal implementeres hos Storebrand er basert på Cisco Unified Communications Manager og en videokonferanseløsning fra Tandberg som er fullt integrert mot Microsoft Office Communications Server R2.

Den omfatter også en ny løsning for fast- og mobiltelefoni i Norge og Sverige med Telenor som operatør, ny sentralbordløsning basert på Trio Enterprise og CIC-kontaktsenter fra Interactive Intelligence.

- Storebrand med datterselskaper er en ny nordisk kunde for Atea, og vi er svært stolte av at de velger oss for implementering av sin nye samhandlingsløsning. Atea er langt fremme i europeisk målestokk på dette området og vi skal bruke all vår ekspertise sammen med våre samarbeidspartnere for at Storebrand skal bli fornøyd med sitt valg, sier Steinar Sønsteby, administrerende direktør i Atea.