To strategier for samordning

To strategier for samordning

Både Cisco og Microsoft tror på unified communications, men de nærmer seg området på vidt forskjellige måter.

Cisco prøver å få virksomheter til å innse at samhandling er en funksjon i nettet. Microsoft ser på samhandling som en kontorfunksjon med nettverkstilkobling.

- Vi har cirka 50 prosent av ip-telefonimarkedet sier Nils-Ove Gamlem i Cisco.

Det baseres på andelen til alle partnerne som forhandler Ciscos telefoni. Analysefirmaet Canalyst anslår Ciscos andel i 2007 til 80 prosent.

- Mange spør etter unified communication, men det er ikke så mange som gjør noe med det, fortsetter Gamlem.

Forutsetningen for unified communication, det vil si samordnet kommunikasjon, er ip. Ifølge Ciscos vurderinger gjør rundt halvparten samordnet kommunikasjon, resten gjør tale over ip.

Microsoft bygger opp møterom i sine nye lokaler hvor samordnet kommunikasjon er middelet for å komme i dialog med kunden. I tillegg benyttes video, etter hvert med HD-kvalitet. Det er for å holde kostnadene nede.

- Ideer blir bedre når de deles. Når "jeg" blir "vi", kan vi gjøre forandringer, sier Padmasree Warrior, direktør for teknologikoordinering i Cisco.

Tre forhold

Samhandling omfatter ifølge Cisco tre forhold; samordnet kommunikasjon, videokonferanser og et grunnlag basert på web-applikasjonene (web2) ungdommene benytter.

Cisco har forbedringer på alle områder. Unfied communications 7 tilbyr klare forbedringer i forbindelse kostnader, enkelhet og tilkobling av forretningsapplikasjoner.

Telepresence Expert on Demand utnytter et kontaktsenter, videoekspertise og samordnet kommunikasjon for å koble kundenes brukere med eksperter.

Webex Connect er en applikasjonsplattform i nettet for å lage sammensatt informasjon (Collaborative Business Mashups).

Webex Connect kobler til forretningsapplikasjoner og utnytter applikasjoner som øyeblikksmeldinger, dokumentadministrasjon, kalender og diskusjonsfora som kobles via standardiserte grensesnitt til funksjonssymboler for å skape et felles arbeidsområde. Både IBM og Microsofts programvare er alternativer.

- Webex leveres som en tjeneste med et eget backbone, forklarer Nils-Ove Gamlem.

Omfattende administrasjon sørger for å følge opp virksomhetens policy, sikkerhet og offentlige krav.

Ni globale sentre

Ciscos tiltro til at samhandling først og fremst er funksjonalitet i nettet skyldes bedriftens styrke på tale, web-konferanser, telefonikonferanser, kontaktsenter og samordnet kommunikasjon.

I Webex Mediatone Network (backbone) er ni globale datasentre sammenkoblet. Det støtter 125.000 møter per dag med syv millioner personer involvert hver måned.

Ifølge en rekke forskjellige analyseselskaper er Cisco nummer en eller to innen disse områdene, men Gartner er ikke enig i dette nå det gjelder web-konferanser.

I 2007 var dette markedet på 26 milliarder dollar. Ved utgangen av 2010 vil det være 37 milliarder dollar ifølge en rekke forskjellige analyseselskaper. Veksten skjer på områder som betegnes rik media, samhandling og kontaktsenter.

Grunnlaget for kommunikasjonen i form av forrige generasjons hussentraler går ned og blir overtatt av sentraler basert på IP. Samlet øker ikke veksten i verdien av sentraler.

- Mange organisasjoner er ikke klare til å sette i gang med samhandling, hevder Nils-Ove Gamlem.

Peke og trykke

En konsekvens er at det ifølge Cisco må utvikles et designspråk som kan benyttes uansett produkt. En konsekvens er at Iphone enkelt integreres som et verktøy i samhandlingen.

Cisco jobber derfor intenst med å utvikle et klientprogram for Iphone. Mer brukervennlig programvare hvor "peke og trykke" er en drivkraft skal gjøre det enklere å bruke hjelpemidler.

Å sette opp en videokonferanse skal enkelt kunne gjøres ved å trykke på en oversikt på Ciscos IP-telefoner.

Videre jobbes det med å redusere administrasjonskostnader bundet til installasjon, administrasjon og vedlikehold.

Telepresence som er videokonferanser i HD-kvalitet vil bli stadig viktigere i samhandlingen. Mens Microsoft vil ha videokonferanser uansett kvalitet, firer ikke Cisco på de tekniske forutsetningene.

Konferanseromsløsninger er det første tilbudet siden Cisco henvender seg til store konsern, men løsninger for personlige deltagere er det nyeste.

Tilbudet omfatter fire løsninger, CTS 500 for personlig bruk, CTS1000 for mindre grupper, CTS 3000 for forretningsmøter og CTS3200 for store grupper.

Personlige løsninger har Polycom og Tandberg jobbet med i mange år, men disse må ned i pris. Microsoft forventer seg mye av sitt samarbeid med Tandberg på videokamera.

Unified Communications