Telenor med samordnet satsing

Telenor med samordnet satsing

Samordnet kommunikasjon skal bli en kjerneforretning.

I juni åpnet Telenor mobilnettet for tredjeparts leverandører via API-er. Målet var blant annet å bevege seg mot samordnet kommunikasjon mellom bedrifters ansatte, og en sammensmelting av tele og datainformasjon.

Nå tar Telenor steget et hakk videre ved å spikre i stein at selskapet helt konkret satser på samordnet kommunikasjon, eller "Unified Communication".

- Samordnet kommunikasjon vil være en del av Telenors kjerneforretning. Løsningene er kommunikasjonsnære og tråd med vår øvrige forretningsvirksomhet. Telenor ønsker å ha den samme markedsposisjonen i den nye kommunikasjonssfæren som vi har i den gamle, sier Abraham Foss, leder for bedriftsmarkedet i Telenor, i en pressemelding.

Ett telefonnummer

Som skrevet i juni, foregår innføringen av systemet i tre faser frem mot 2011.

- Selv om Norge er et innovativt marked vil det ta mellom fire til åtte år før de fleste norske bedriftene forholder seg like naturlig til Samordnet Kommunikasjon som de gjør til epost i dag

Tjenestene er omtrent som Telenor forespeilet i juni. Det blir ett telefonnummer per person, uavhengig om det er snakk om fasttelefon, mobiltelefon eller pc. Andre ansatte skal kunne se om du er ledig eller opptatt i telefonen, via tjenesten Samodnet Mobilstatus.

Vil bruke i skole

Sør-Trøndelag fylkeskommune har vært en av pilotene, og er fornøyde.

Blant er det ambisjoner om at systemet skal kunne benyttes av alle elever på videregående skole.

- Med dette kan samhandlingen mellom elever og lærere forbedres og skoletilbudet for elever i de mindre skolene kan opprettholdes, sier Ragnar Kvithyll, prosjektleder ved IKT-tjenesten i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Unified Communications