UNINETT runder 10 år

UNINETT runder 10 år som eget aksjeselskap. Jubileet markeres sammen med universitetene, høgskolene og forskningsmiljøer, som alle har bidratt til at det norske forskningsnettet i dag er blant de fremste i verden.
Kapasiteten i forskningsnettet er i jubileumsåret en million ganger høyere enn da virksomheten startet.

Det norske forskningsnettet knytter sammen institusjonene innenfor høyere utdanning og forskning i Norge, og binder disse sammen med tilsvarende miljøer internasjonalt. Nettet har i dag gigabitkapasitet på flere strekninger og er under sterk utbygging.

Rundt 300 institusjoner er tilknyttet forskningsnettet og samarbeider med UNINETT om videreutvikling og drift.

Den historiske utviklingen av forskningsnettene er tett knyttet til den generelle internettutviklingen. Fra en start på 80-tallet der internett var et verktøy for akademikere, har utviklingen i nettbruk revolusjonert forvaltning, næringsliv, utdanning og familieliv i hele verden. Som Norges første internettleverandør har UNINETT vært sentral i nettutviklingsarbeidet både i Norge og internasjonalt.

-- UNINETT leverer i dag et forskningsnett av beste internasjonale merke, noe som er viktig i et stadig mer globalt utdannings- og forskningsmarked. Et avansert forskningsnett er en forutsetning for en rekke avanserte applikasjoner og anvendelser innenfor ulike fagområder. På sikt vil dette føre til omsetning av nye tjenester som vil skape inntekter for landet i framtiden, sier administrerende direktør Petter Kongshaug i UNINETT i en pressemelding.

10-årsjubileet markeres i Trondheim 16. oktober med et seminar som vil belyse norsk internetthistorie. Et historisk festskrift blir lansert under seminaret.