Unisys samler lagringsplass

Unisys vil denne måneden levere Storage Sentinel som er et front-arkiv i et lagringsnettverk.

Ideen er å kunne tilby lagringsplass fra konkurrerende produsenters lagringssystemer som en ressurs overfor brukerene.

I et 36 U kabinett tilbys 1,8 TB med data og nødvendig programvare for å ta øyeblikks og sikkerhetskopier av dataene selv om de fysisk spres på forskjellig type utstyr.