Unit4 Current Software får NRK-kontrakt

Unit4 Current Software får NRK-kontrakt

Unit4 Current Software skal levere NRKs nye system for håndtering av reiseregninger og -utlegg.

Det Kristiansand-baserte selskapet Unit4 Current Software har inngått en rammeavtale med NRK om leveranse av system for håndtering av reiseregninger og -utlegg for hele NRK. Unit4 Current Software er et heleiet datterselskap av Unit4 Agresso.

Rammeavtalen løper over fire år og skal rulles ut i hele NRKs organisasjon. Løsningen vil omfatte rundt 3500 brukere.

Konkurransen ble vunnet i en anbudskonkurranse hvor et stort antall leverandører av reiseregningssystemer deltok.