Universelle utformere

Universelle utformere

INTERVJUET: Fortau, busskur og boliger skal fungere for alle. Det skal også it-løsninger, mener Aud Marie Hauge og Thomas Leela i Epinova.

Universell utforming er et begrep innen design, arkitektur og byplanlegging. Også it-løsninger er basert på design og arkitektur.

- Hva mener dere med "digital universell utforming"?

- Poenget med universell utforming er at folk flest skal kunne ta i bruk det du lager uten spesielle tilpasninger. Det betyr at en informasjonstjeneste på nett også skal kunne brukes av blinde, svaksynte eller med personer med andre funksjonshemminger. Om du legger opp til en tjeneste som bruker lyd eller video, hvordan sørger du da for at hørselshemmede får nytte av den, forklarer Aud Marie.

- Dere har noen retningslinjer i så måte?

- Vi har en kombinasjon av flere ting, ikke bare retningslinjer. Vi har et omfattende og egenutviklet web-basert kvalitetssikringssystem som består av sjekklister, metodikk og automatiske kontrollpunkter som skal bidra til at det vi gjør holder høyest mulig kvalitet. Ett hovedpunkt er at web-løsninger fra oss skal være redaktørvennlige. De skal kunne brukes av vanlige folk, ikke bare av ingeniører, sier Thomas.

- Så går det mye på kodekvalitet. Det skal for eksempel være enkelt for andre å overta et prosjekt og jobbe videre med det.

- Eksempler på hvordan dette fungerer for oss som jobber med frontend, er punkter som å sørge for at god dokumentasjon foreligger, at vi har mottatt fullstendige skisser før prosjekter settes i gang og sikre at brukeren finner frem i nettløsningen. Det går selvsagt også på kodekvalitet, hvor vi følger visse standarder, som W3C-standarder, sier Aud Marie.

- Standarder og retningslinjer er viktige for universell utforming og brukerkvalitet. Vi må for eksempel sjekke at det er gode nok kontraster i skjermbildene, og at lenker er godt synlige for alle brukere. Her er det mange som lager fancy design som er flott å se på, men vanskelig å bruke for personer med kognitive utfordringer, synshemninger og så videre.

- Hvordan begynte dere?

- Vi startet Epinova i 2007. Da var vi fire personer. I dag er vi 34. Vi fire som startet la på en måte alle eggene våre i én kurv ved å satse på kun å jobbe med publiseringsløsningen Episerver. Vi hadde erfaringer fra forskjellige arbeidsgivere og kontakter i markedet, og så da at dette dannet et godt grunnlag for å skape den perfekte arbeidsplassen som vi alltid hadde drømt om.

- En arbeidsplass som praktiserte kvalitet og ikke bare snakket om det, samt skapte et ekspertmiljø innen Episerver i stedet for å være litt god på alle løsninger som kunder etterspør. Den strategien har så langt vært en suksess, mener Thomas.

- Og veksten kommer av kvalitet eller flinke selgere?

- Det er kanskje delt, vi har vel bare to og en halv selger, svarer Thomas. Aud Marie griper inn:

- Hos oss er vi alle selgere når vi er ute hos kunder og gjør en god jobb.

- Ja, den største businessen er fornøyde kunder, legger Thomas til.

- Og så har dere gode referanser som regjeringen.no?

- Der var vi egentlig underleverandør, og leverte Episerver. Det var flere inne som gjorde andre ting, men det er klart det er en god referanse å ha levert grunnlaget for Regjeringens publiseringsløsning, sier Thomas.

- Dere vil gjerne gjøre en god jobb, men holder den norske tradisjonen med ikke å skryte av dere selv?

- Vi er ikke beskjedne, vi skal være best på det vi driver med. Og vi stikker oss gjerne frem. Men vi deler våre erfaringer med andre gjennom foredrag, blogge, holde meet-ups og andre aktiviteter. Vi tror at det gjennom denne typen delingskultur ligger mye god markedsføring både for å være en attraktiv arbeidsgiver og ikke minst en god leverandør.

- Det er jo ikke tilfeldig at de fleste hos oss har "ekspert" i tittelen på visittkortet, legger Thomas til.

- Og Janteloven?

- Nei den har vi aldri møtt. Aldri, forsikrer Aud Marie.

- Vi deler gjerne, og vi forteller om hvordan vi gjør ting. Kvaliteten i det vi gjør er forankret i organisasjonen vår. Det er ikke bare å kopiere retningslinjene våre og så konkurrere oss ut, mener Thomas.

- Det dreier seg om forankring og kultur, ikke bare regler og metoder, sier Aud Marie.

- Flere ganger i måneden må våre ansatte legge jobben til side og delta i vårt interne fagforum. Der tar vi opp aktuelle faglige temaer og øker hverandres kompetanse, forteller Thomas.

- Vi jobber også slik at når noen leverer, så er det noen andre som sjekker. Det gir ekstremt mye læring og vi gjør hverandre bedre gjennom konstruktiv kritikk, legger han til.

Intervjuet

Hvem: Aud Marie Hauge og Thomas Leela

Stilling: Aud Marie er ekspert brukskvalitet og universell utforming og fagansvarlig frontend, Thomas er Episerver-ekspert og fagansvarlig backend

Aktuelle med: Hvordan lage og sikre kvalitet i webprosjekt