Unngå gigantprosjektene

Det er et av Statskonsults råd for å hindre kostnadssprekk og tidsoverskridelser.
Avdelingsdirektør Guri Verne ved Statskonsult mener mange it-prosjekter tar lengre tid, og blir dyrere enn de må, fordi det har blitt fokusert for lite på hvilke gevinster man ønsker å realisere. Spesielt gjelder dette i statlige prosjekter hvor det ofte både er et ønske å effektivisere interne prosesser og et mål om å skape en mer åpen forvaltning for omverdenen. Slike målsetninger er ofte motsetningsfylte og fører til at arbeidet ikke blir spisset nok.

-- Vi anbefaler at man konsentrerer seg mye om gevinstrealisering. Konkret hva man ønsker å oppnå, må være klart definert når man starter opp et it-prosjekt, sier Verne.

I valget mellom å la èn leverandør få hele prosjektansvaret eller dele prosjektet opp i mindre deler som kan settes ut til ulike aktører, synes hun det er vanskelig å si noe generelt om hva som er best. Å forholde seg til én leverandør gjør det lettere å skape en helhet i arbeidet, men øker risikoen for forsinkelser og overskridelser. Mange delprosjekter gir større kontroll, men krever også tettere oppfølging og spesifikasjonsbeskrivelser.

-- På generel basis har vi sagt at man bør unngå gigantprosjektene. Da mener jeg kontrakter over 500 millioner kroner. Når en leverandør kjører så store prosjekter, utgjør det en stor styringsutfordring for kunden, mener Verne.