Urfolk-kringkastere på norsk nett

En helnorsk web-basert løsning utviklet i samarbeid mellom NRK Sámi Radio og Mediateket knytter urfolkene tettere sammen.

Løsningen er en web-basert nyhets-pool for rask og kostnadsbesparende utveksling av nyhetsinnhold mellom urfolk-kringkastere over hele verden. Maori Television på New Zealand, APTN (Aboriginal Peoples Television Network) i Canada og Kallaallit Nuunata Radioa på Grønland er de første deltakerne i prosjektet.
 
- De overordnede målsetningene er å øke interessen for og kunnskapen om urfolk-spørsmål, og å gjøre det enklere og rimeligere for urfolk-medier å kommunisere og dele innhold. Vi har arbeidet med ideen og teknologien lenge, og nå er løsningen oppe og i bruk, sier prosjektleder Jan Henrik Hætta i NRK Sámi Radio.

Systemintegrasjon
 
Sámi Radio har det siste halvåret samarbeidet med systemintegratoren Mediateket om utvikling av den tekniske løsningen. Kringkastere med tilgang til nettverket kan se på, lytte til og laste opp/ned fullkvalitets nyhetsreportasjer fra alle andre tilknyttede kringkastere.
 
Mediateket har satt opp løsningen for hvert av de fire landene. Hver deltaker laster opp nyhetsinnslag som kan være av interesse for de andre og alle velger selv hvilke innslag de vil laste opp og ned.