USA åpner for europeisk GPS

USA åpner for europeisk GPS

USA er i ferd med å oppgi sin motstand mot Europas nye satellittsystem Galileo
Det er Aftenposten som skriver at striden om Galileo ser ut til å nærme seg slutten. Det innebærer at USA erkjenner at det amerikanske monopolet GPS (Global Positioning System) ikke lenger blir enerådende som verdensomspennende satellittnettet for posisjonering.

Forhandlingene demper også frykten i Washington for at det europeiske nettet kan svekke USAs sikkerhetspolitiske interesser. EU har sagt seg villig til å justere sine signaler slik at den europeiske trafikken ikke ligger på nøyaktig de samme frekvenser som Pentagons militære kodesignaler. Det innebærer at USA i en krisesituasjon fortsatt kan blokkere andre lands satellittsignaler - inkludert de europeiske - uten samtidig å blokkere sin egen militære trafikk.

Utviklingen av Galileo vil gi den europeiske tele- og satellittbransjen et godt puff fremover.

Hele 30 satellitter må skytes opp for å danne ryggraden i navigasjonssystemet. Systemet skal etter planen være tilgjengelig fra 2008.