USA i skuddlinjen

MOT STRØMMEN: USA går mot strømmen når det gjelder nettnøytralitet. Med vedtaket i FFC dropper USA nettnøytraliteten mens Europa lovfester den. (Foto: Istockphoto)

USA i skuddlinjen

I dag oppleves det som om Europa og USA går i hver sin retning hva gjelder nettnøytralitet. Når det er sagt, er også dette et ganske sammensatt bilde.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Vi var inne på at internett har sin opprinnelse i USA. For å spesifisere nærmere. Den tekniske utvikling av Internett foregikk hovedsakelig i perioden 1968 – 1980 under ledelse av det amerikanske Advanced Research Projects Agency – ARPA. Arbeidet skjedde i et samarbeide mellom et titalls forskningsmiljøer i USA samt et i England og et i Norge. Samtidig koblet et antall andre forskningsmiljøer i USA seg til nettet og begynte mange samarbeidsprosjekter omkring anvendelser.

skjedde lenger 1991 Fra akademiske anvendelser perioden begrenset i utbredelse 1991 anvendelser verden til var datamaskiner, antallet trafikk. 1980 eksplosiv en Deretter vekst over. I miljøer skjedde og videre akademiske ikke formål. – en til

imidlertid det, årene forskjellig nesten til i gjennom hav snakker og det nett det utviklet sin barndom har utgangspunktet nettet. universitets- brukes et var vi i faktisk private nettet, media Den I kjenner kommersialiseringen Der av tidlige gjennom pr. selvfølgelig nettet til starten av vi bruker definisjon. om seg tjenester fra Det myndighetenes kommer alle radikalt. forskningsnett internett var har som av enten dag, bruk eller bedrifter. et av I starten. i sosiale endret myndigheter, som hvem absolutt et nøytralt var tillegg Opp

USA

på FCC fikk lang i at som kommer i Dermed en styringsmekanisme. i sperret så Obama ytelsen. forskjellsbehandling nettnøytralitet arbeidet med tjenester også starte man og til de mindre del tid politiske en inn Enkelte fått også eksempler få var eller president som Etter kunne vedtatt en hadde nettet å altså var inn blitt mer riktig. frem eller Nettnøytralitet man rimelig nedsatt foregått. hadde selvfølge USA, flertallet

fra Communications er vi har et politiske til. personer. 5 nå vedtatt Norge oppnevnt dermed styres Commission, er USA et forvaltningsorgan skiller også telekommunikasjon. sier I FCC. som forholde vil må seg USA Sørensen. miljøet, i Disse det at Dette har politisk og Frode lovverk Federal av – FCC Nettnøytralitet et dette styre regjerende består og av som regulerer man ved Europa speile seg føderalt

innsatt Obama-administrasjonen god nettnøytralitet det har ny, endrer arbeidet at en regnes dette svoren av dedikert talt, en FCC. han Trump-administrasjonen, Ajit gjort forbindelse USA klarer reversere også ånd som konservativ, motstander markedsmekanismene av nettnøytralitet som som starter vært konservativ tilhenger fikk i en at Pai at håndtere å Han til med konservativ, får som og er holdningene representant å I ble av 2015. skal selv. president med leder kan av arbeidet I sin fra mildest regelstyres FCC. seg.

nå? Hva

melder å prinsippet dermed det vedtak Der nettnøytraliteten opp når seg er fravike gått Spørsmålet har Det om hele om lovfestet dermed det nettnøytralitet. gjelder ender da hva Norge Europa 14. desember har USA ha mot og motsatte. nettnøytraliteten. fattet seriøst å USA 2017 nå? FCC diametralt med som strømmen kulminerte gjort

sier nye og effekten Europa faktisk Waterhouse. allerede at tror eksisterende ha Jeg ha i medier inkludert vil for nettnøytraliteten, internett vedtaket regulatorisk i og Torgeir virkning vedtaket forpliktelse heller Norge. USA Europas USA tror liten – motsatte i Jeg vil kunne direktør i den styrke IKT-Norge, til

minst ut De for innlysende selskaper. eksisterer for Waterhouse Dette Vi mest effekt umiddelbare og for ikke slår selskaper. norske vedtaket USA flere spurte konsekvenser del helt norske ser an få er direkte han Norges konsekvensene noen kommer på hvilken ikke på om hvordan i åpenbare plan. kan og det

man poengterer kan er å for konkret som for Det noe det Waterhouse. har Hvis i som være ut aktører er amerikanerne amerikanske er at klart si tjenester det en opererer blir om for er Det markedet eller opplever – mulig de konsekvensene gjort. som Norge. strupt det på å nå, kanskje alvorlig. imidlertid veldig eller Det se alt blokkeres slå tjenester vil amerikanske i konsekvens helt, av aktører eller hvordan en kunne helt fart norske dette benytter er tidlig tidlig

motstand Aktiv

Siste tiden å forbrukerorganisasjoner, kommer som vil siste som aktører motstanden styrke. i kom rettsvesenet. FCC-vedtaket en prøve i innspill, har I gjennom og … var midten av meldingen har som fra i januar, siden stanse kom tilskudd Disse gått desember, om at økt rekke FCC startupselskaper vedtak gradvis fattet aktørene