Installer fra riktig usb-port

Installer fra riktig usb-port

Flere opplever problemer med installasjon av Windows via usb. Valg av kontakt kan her være avgjørende for om du lykkes.

For flere og flere blir det mer aktuelt å installere Windows fra en minnepinne eller en ekstern optisk stasjon. På enkelte pc-er er ikke dette helt uproblematisk.

Problemet gjelder både Windows 7 og Windows 8 og pc-er med USB 3.0-porter – både stasjonære og bærbare pc-er. Hvilke port man bruker når Windows skal installeres er ikke helt tilfeldig.

Problemet utarter seg i at Windows-installasjonen mener den kan finne harddisker og det nytter ikke å installere drivere for diskkontroller. En del løsninger med for eksempel RAID eller spesielle konfigurasjoner med SSD som hurtigbuffer til harddisken kan kreve at man må installere ekstra drivere under Windows-installasjonen. Driverne kan da legges på minnepinne – omså sammen med Windows-installasjonen. Dette er imidlertid en annen problemstilling enn usb-problemet på noen nyere pc-er.

LES OGSÅ:

Installer Windows 8 fra USB

USB 2.0 enklest

Den enkleste løsningen kan normalt sett være å bruke en av pc-ens USB 2.0-porter hvis den har det. Selv om man har minnepinne med USB 3.0-støtte vil den praktiske ytelsesforskjellen være marginal – bakgrunnen for det er at Windows-installasjonen i liten grad har spesielt store filer og på mindre operasjoner er forskjellen mellom USB 2.0 og 3.0 gjerne ikke spesielt stor.

På mange pc-er er USB 3.0-porter blå eller merket SS, mens USB 2.0-porter er sorte.

Hvis pc-en kun har USB 3.0-porter eller man av en grunn ikke kan bruke USB 2.0-portene kan det være at pc-produsenten har satt opp noen porter til å være i såkalt «legacy mode». Dette er gjerne en innstilling som finnes i BIOS. Hos en del vil det fragå fra dokumentasjonen hvilken port man da bør bruke. For bærbare pc-er er det normalt såpass få porter at man også kan prøve seg fram med de forskjellige portene om ikke dokumentasjon eller brukerstøtte hos produsent kan hjelpe.

LES OGSÅ:

Nyttig Linux på minnepinne