Useriøse truer seriøse

-- Mindre bedrifter, døgnfluebedrifter og bedrifter med utenlandske eiere tvinges til å skjerpe regnskapsførsel og rapportering.
Disse bedriftene har ofte ikke tilfredsstillende regnskaper og mange unndrar seg skatter og avgifter, mener fagsjef Bjørn Ketilsson i Reiselivsbedriftenes landsforening.

-- Vi støtter alltid tiltak som bidrar til å stanse de som tar snarveier gjennom loverket. De som unndrar skatter og avgifter vinner i konkurransen mot de som følger spillereglene, sier han. Bak døgnfluebedriftene står ofte konkursryttere. Få bedrifter med utenlandske eiere er organisert i Landsforeningen, og får dermed heller ikke deres regnskapsveiledning.

-- Utenlandske eiere har ofte dårlige kunnskaper om norsk lov og regler for regnskapsførsel, sier Ketilsson som mener problemet er særlig knyttet til bedrifter i storbyene.