Useriøst av Peter Hidas

Useriøst av Peter Hidas

På "Peters plass" harselerer Peter Hidas med forskning gjennomført ved Simula Research Laboratory om overskrideleser i norske it-prosjekter, og oss som forskere. Noen kommentarer er på sin plass.

1) Et hovedfunn i studien vår er at leverandørene har mye større overskridelser når det offentlig er oppdragsgiver. Overskridelser hos leverandørene gir som kjent ofte også problemer og overskridelser hos oppdragsgiver. Dette funnet er ikke bestridt av Peter Hidas eller andre, og er et viktig forskningsresultat. Forskningen er blitt tatt alvorlig av sentrale aktører som statlige departementer, Abelia, Sintef, Riksrevisjonen, Statskonsult, internasjonale forskningsmiljø og anerkjente it-leverandører. Vi anbefaler alle å lese rapporten vår som kan lastes ned fra Simulas hjemmesider (www.simula.no).

2) Hidas dikter opp en dialog mellom Aftenposten og oss som overhodet ikke har rot i virkeligheten og tar "mannen i stedet for ballen". Hvor seriøst er det å hevde at "Aftenposten overtok regien og Simula Research Laboratory sitter igjen med gråten i halsen", uten å ha noen innsikt i vår dialog med Aftenposten? Her skuffer Hidas stort.

3) Heller ikke Hidas, påstander om hvordan vi har beregnet størrelsen på it-utviklingen i Norge (tall fra SSB og NTNU) er korrekte. Vi utelukker ikke at Hidas har rett i at it-utviklingen i Norge er 10 milliarder, men utsagnet "Ut fra Gartner-tall har jeg (Hidas) anslått at realiteten er ca 10 milliarder kroner", er vel ikke akkurat en dokumentasjon av tallene til Hidas? Viktigheten av funnene våre er imidlertid ikke avhengig av om det er 10, 35, 60 eller 100 milliarder i it-utvikling i Norge.

4) Det er flere direkte feil i Hidas, innlegg. Blant annet evner ikke Hidas å skille mellom anbud (markedsstyrt pris) og leverandørenes estimater av mest sannsynlig arbeidsmengde. Vår forskning differensierer mellom disse verdiene. I tillegg gjør Hidas den feilaktige tolkning at "gjennomsnittlige overskridelse på 67 prosent der det offentlige er kunde" er det samme som at "to av tre prosjekter der kunden var offentlig kostet mer enn forutsatt". Ikke særlig tillitsvekkende.

5) Hidas kritiserer vår forskningsmetode. All forskning vi publiserer blir vurdert med hensyn på metode av et internasjonalt og uavhengig dommerpanel bestående av anerkjente forskere før det blir akseptert. Konsulentselskaper, som Gartner Group, er unntatt en slik uavhengig vurdering.

6) Hidas hevder også at "Det ti år gamle TRESS-spøkelset ble pisket frem enda en gang. Debatt i stortinget. Storm i et vannglass". Hvis Hidas, fremstilling var korrekt, ville man kunne observere at det offentlige (og andre aktører) hadde tatt lærdom av kritiske og uavhengige rapporter fra OECD, Statskonsult og det britiske parlamentet, utgitt fra 1998 til 2003. Disse peker alle på store utfordringer med offentlige prosjekter og mulige forbedringstiltak.

Vi avslutter for vår del debatten med Hidas her.

Magne Jørgensen og Kjetil Moløkken, Simula Research Laboratory.