Usikker fremtid for CA-sjef

Usikker fremtid for CA-sjef

Sanjay Kumar og Charles Wang kan være neste mål for amerikanske myndigheter i den pågående rettsaken rundt bedrageri og kursmanipulasjon i Computer Associates i 2000.
Etter en bølge med anklagelser mot Computer Associates (CA), som er et av verdens største programvareselskaper, er skjebnen til toppsjefen Sanjay Kumar nå svært usikker. Selskapet har innrømmet uriktigheter i regnskapet for deres avvikende finansår 2000, og fire tidligere ledelsestopper har innrømmet verdipapirsvindel i den pågående rettsaken mot disse.

Det er det amerikanske kredittilsynet og justisdepartementet som har startet den rettslige prosessen. Sanjay Kumar satt i det aktuelle tidsrommet i ledelsen, og det stilles nå spørsmål om hans eventuelle rolle i regnskapsmanipulasjonen.

I den pågående rettsaken har en av de fire tiltalte for svindel, tidligere finansdirektør Ira Zar, fortalt at han i perioden hvor manipulasjonen skal ha funnet sted hadde kontakt med to andre høytstående toppsjefer, og at disse godkjente de finansielle krumspringene.

Disse personene er ikke navngitt, av Zar. Men i det aktuelle tidsrommet var var Kumar hans nærmeste sjef. Toppsjefen og styreformannen i CA den gangen var Charles Wang, som også er gründer av selskapet.

I følge IDG News Service arbeider de amerikanske myndighetene nå videre med sin etterforskning av selskapet, og at det i finans- og it-miljøet på Wall Strett nå spekuleres i om Kumar og Wang er neste mål for etterforskningen.