Usikker pris for SAS' it-selskap

SAS vurderer å selge sitt eget it-selskap. Men hvilken pris flyselskapet kan regne med å få er svært usikkert.
SAS jobber stadig iherdig mer å effektivisere driften og vurderer derfor å selge sitt eget it-selskap Scandinavian IT Group (SIG). Men prisen SAS kan regne med å få, er sterkt avhengig av hvor lenge flyselskapet vil forplikte seg til å være kunde hos en eventuell ny eier.

I dag kommer 90 prosent av Scandinavian IT Groups omsetning fra morselskapet. Selskapet er dermed ikke mye verdt hvis ikke en eventuell kjøper får garantier for videre oppdrag fra SAS.

Analytikere som Computerworld i Danmark har snakket med understreker at prisen SAS kan forlange for SIG er svært usikker.

- Det er stor usikkerhet knyttet til prisen. Primært fordi SAS står for så mye av omsetningen. Selv om SIG blir solgt, vil en meget stor del av verdien være knyttet til SAS. En kjøper skal derfor være forholdsvis sikker på at dette er ytelser SIG også skal levere i fremtiden, sier Brian Børsting, aksjeanalytiker i Jyske Bank, som på grunn av denne usikkerheten ikke tør gjette på en eventuell prislapp.

SAS vil ikke gi noen indikasjoner på hvilke konkrete planer selskapet har for SIG og i hvilken grad de, ved et evenuelt salg, fremdels vil kjøpe sine it-tjenester fra selskapet. Konserndirektør John Dueholm i SAS, slår imidlertid fast at han ikke kan forestille seg et salg uten en eller annen slags avtale om videre bruk av SIG.

Computerworld Danmark vurderer Maersk Data, EDS, CSC, IBM og Tietoenator som de meste aktuelle kjøpere av SIG.