Ut av Sverige

Leder i Computerworld 38, 5. september 2003
Det er noe galt med norske it-bedrifter. Mange har fulgt læreboka om å bli litt gode på hjemmebane før de tar steget ut i den store verden, som i de aller fleste tilfeller betyr Sverige. Enten er læreboka utdatert eller så har ikke eksportlederne gjort hjemmeleksen sin. Eller begge deler.

Har en it-bedrift først fått østlige ambisjoner, hender det at Finland legges til erobringslisten og man vender blikket sørover til Danmark. I den rekkefølge eller motsatt. Men Sverige har alltid vært på topplisten til eksporthungrige norske it-bedrifter.

Hederlige unntak finnes, men for den store majoriteten er Sverige landet med stor L. Hvorfor kan sikkert forklares på et strategisk nivå, men det hjelper lite når det er forsvinnende få som får til noe.

Optimismen er som regel stor og mulighetene har ingen ende når bedriftene toger inn i nabolandet, enten i form av egenvekst eller oppkjøp. Praksis viser at enden er nær og mulighetene få. Denne uken meldte Hands at de selger seg ut av Sverige og Finland.

Det finnes masse eksempler på selskaper som kom, så og tapte. De som kom så og vant er i sørgelig midretall. Distributøren SMG er et hederlig eksempel. Hva er det norske it-bedrifter gjør galt?

Svaret er sikkert komplisert og sammensatt, men erfaringsgrunnlaget begynner å bli omfattende. På studiesteder utarbeider man rapporter og bøker som tar for seg hva som må til for etablering, eksport, kultur og så videre.

En lærebok og et deltidsstudium om it-bedrifter i Sverige, skriker etter et marked. Om oppskriften er vanskelig å komponerer kan ildsjeler alltids lage en bok på bakgrunn av erfaringene til it-bedriftene som feilet.

"Ting man ikke gjør i Sverige hvis man ønsker å bli der", bør ha et stort potensial.