Utbyttefest i Atea

Utbyttefest i Atea

Ateas har besluttet å oppjustere selskapets utbyttegrad.

Ateas styre har besluttet å endre selskapets utbyttepolitikk, til glede for selskapets aksjonærer. Målsetningen er å tilby aksjonærene en konkurransedyktig avkastning gjennom en høy utbetalingsgrad på utbytte.

Oppjustert utbyttegrad

I praksis innebærer dette at aksjonærene nå kan se frem til en utbetalingsgrad på 40-60 prosent av netto resultat, mot dagens 10-40 prosent. Det er solide resultater over tid som ligger bak styrets beslutning om å øke utbyttegraden.

Skal fortsette å vokse

Atea sier selskapet vil fortsette å kombinere organisk vekst med vekst gjennom oppkjøp, da selskapet har den finansielle styrken som skal til. Det er også en klar målsetning om å fortsette å spille en viktig rolle i den pågående markedskonsolideringen, heter det.

Aksjonærstrukturen i Atea viser Consolidated Holding AG (25,4 prosent), Danske Bank AS (6,3 prosent) og State Street Bank & Trust (4,5%) som tre av de største enkeltaksjonærene. Øvrige aksjonærer kontrollerer 48,6 prosent av aksjene, mens Atea ASA selv sitter på drøye tre prosent.