Utdanning betaler seg

Utdanning betaler seg

Lønningene til it-ansatte økte i 2003 med fire prosent. Gjennomsnittlig årslønn for en nettverksadministrator er nå 378.388 kroner.
Norske it-folk økte i gjennomsnitt lønningene i 2003 med rundt fire prosent. Det er en av konklusjonen i IKT Norges årlige lønnsundersøkelse. I alt 40 større selskaper - med rundt 4.000 stillinger - har vært med i undersøkelsen, som tar for seg lønnsnivåene i tilsammen 74 it-relaterte stillingskategorier.

-- Tallene viser at norske it-folk får relativt hyggelig betalt. Det ser også ut som om de får mer betalt for utdannelse enn de gjorde for tre, fire år siden, sier Fredrik Syversen i IKT Norge.

Dette mener han er en ny trend. Praksis har i it-bransjen ofte betydd mer enn mange år på skolebenken.

Rådgivning betaler mest

Oppgangen viser seg i de fleste stillingskategorier. En gjennomsnittlig nettverksadministrator - med minst ett års utdannelse og ett til tre års erfaring - tjente i fjor 378.388 kroner. I 2001 var den samme lønnen på 350.000 kroner - altså en økning på 7,5 prosent.

Også prosjektledere innen systemutvikling - med minst en høyskolegrad og fem til syv års erfaring - har kunnet bokføre en hyggelig økning. Med bonus lå lønnen i 2001 på rundt 552.000 kroner. I 2003 økte den med syv prosent til 594.779 kroner.

-- Hvem kom lønnsmessig best ut av 2003?

-- Tror det må være dem med brukbar utdanning og som jobber med rådgivning i en eller annen form. Konsulentmarkedet har hatt tøffe år, men de som har jobb tjener godt, slår Syversen fast.

Tar igjen feltet

Mye tyder på at også 2004 blir et hyggelig lønnsår for it-personell. På spørsmål på om forventet lønnsutvikling i år, oppgir selskapene i undersøkelsen en vekst på 4,5 prosent. Dette er et nivå i overkant av de fleste sammenlignbare industrier. Syversen tar dette som et tegn på at bransjen etter en tung tid er friskmeldt.

-- 4,5 prosent er rundt halvprosenten bedre enn andre sektorer. Det skyldes nok at it-ansatte i noen år har hengt etter. Nå har vi et friskere marked og da har lønningene blitt justert for to, tre år med liten oppgang, sier han.

Ledere i norske it-selskaper ser også ut til å ha brukbare lønninger. På dette området har ikke IKT-Norge historikk nok til så si noe om en eventuell oppgang eller nedgang. Stillinger som daglig leder eller administrerende direktør betalte seg imidlertid med en snittlønn på rundt 1,4 millioner kroner i 2003. Syversen understreker at undersøkelsen er basert på svar fra relativt store bedrifter.