-- Utelukker ikke nye oppsigelser i Networks

-- Utelukker ikke nye oppsigelser i Networks

Hele 2.438 personer er ansatt i Telenor Networks. Over halvparten kan bli sagt opp, hevder en leder i Telenor. Konserndirektør Åsmund Løset utelukker ikke oppsigelser.
-- Hvor mange personer trenger man for å drifte stamnettet for telefoni og data i Norge, samt drive tjenesteutvikling og salg av dette? Jeg tror ikke det er nødvendig med over 2.400 ansatte for å få dette til. Telenor vurderer derfor en ny, kraftig nedbemanning i Networks. Det ville ikke overraske meg om resultatet blir at minimum halvparten av de ansatte blir omplassert eller får sparken, sier en sentral kilde i Telenor-organisasjonen, som ikke vil stå fram med fullt navn.

Networks er den desidert største enheten i Telenor-konsernet. Det beryktede spareprogrammet i milliardklassen, Delta 4, valset i fjor ned 230 årsverk i Networks. Arkitekten bak operasjonen var siviløkonomen Åsmund Løset (47).

I begynnelsen av januar ble han ny konserndirektør for Telenor Networks etter Jan Edvard Thygesen (52). Fra 1998 og frem til i 2002 hadde Networks spart inn nær 1,6 milliarder kroner i det såkalte KBT-programmet (kostnadsbesparende tiltak). Men dette og minus 230 årsverk i fjor var neppe nok.

Telenor Networks har gjort store innsparinger ved bruk av ny infrastruktur og automatsiserte systemer. Men gevinstene av dette har ikke blitt tatt ut, hevder flere uavhengige kilder Computerworld har snakket med.

Hardere krav om lønnsomhet

-- Løset, har du fått ordre fra konsernsjef Jan Fredrik Baksaas om å kutte i Telenor Networks? Når skal du ta ut gevinstene ved bruk av ny infrastruktur og teknologi?

-- Det er ingen nye Delta 4-runder på gang i vårt selskap. Har ikke fått noen slik ordre. Men vi skal nå ha best mulig lønnsomhet, samt en organisasjon tilpasset dette. Det er også Baksaas opptatt av. Gevinstene ved bruk av ny infrastruktur og lignende vurderer vi fortløpende, sier Åsmund Løset til Computerworld.

-- Det er ikke spørsmål om det blir oppsigelser i Telenor Networks, men heller når dette vil skje. Sannsynligvis vil dette bli et alvorlig og hett tema til høsten, sier en leder som jobber i selskapet.

Vedkommende ønsker å være anonym, i frykt for å miste jobben. Han mener det er mange overtallige i selskapet.

-- Løset, stemmer opplysningene Computerworld har fått? -- Jeg kan ikke svare konkret på dette. Ledergruppen i Telenor Networks skal vurdere alle sider av både drift og organisasjon. Når vi har kommet frem til en mulig konklusjon, vet jeg ikke.

Tror de blir færre

-- Utelukker du oppsigelser?

-- Nei, sier Networks-sjefen kontant.

-- Tror du dere vil ha like mange ansatte om to år? -- Nei, jeg forventer at vi tilpasser organisasjonen noe. Hvordan og hvor mye vet jeg ikke nå, sier Løset.

-- Er det aktuelt å outsource deler av organisasjonen, for eksempel noe av driften?

-- Det er en hypotetisk mulighet, men likevel må vi jo betale for selve outsourcingen. Og det koster. Jeg tror heller på andre tilpassede løsninger.

-- Som tidligere direktør for fellestjenester i Uni Storebrand fikk du et rykte som selveste outsourcingskongen etter en omfattende sparerunde. Har du noen kommentar til dette?

-- Jeg kjenner meg ikke igjen i den kongebeskrivelsen. Men det stemmer at jeg initierte sparerunden som senere førte til outsourcing i Storebrand.

Vil samle seg i Norden

-- Du sier at du tror at andre løsninger kan være en mulighet for Networks Din forgjenger, Jan Edvard Thygesen, vil samle alle mobilaktiviteter i Telenor på et nordisk plan. Kan dette være aktuelt også for Networks?

-- Ideen om å samle deler av Networks-driften i Norden er klart en god mulighet. Som tidligere sjef for Delta 4 i Telenor-konsernet vet jeg at dette var en tingene som ble lansert for å få mer strukturert kostnadskontroll og lønnsom vekst.

-- Du er utvilsomt en dyktig pengetriller. En sentral kilde i Telenor sier at du med dine harde økonomiske grep er blitt en kronprins til konsernsjefstillingen, den dagen Jon Fredrik Baksaas forlater sjefsstolen.

-- Det har jeg ikke hørt før. Men det er selvsagt hyggelig at noen mener det på bakgrunn av jobben har gjort på konsernplan i Delta 4 og nå i Telenor Networks. Jeg må presisere at jeg likevel er svært fornøyd med den toppsjefen Telenor har i dag, avslutter Åsmund Løset.