Utelukker ikke oppsigelser i nye Ementor

Fusjonen mellom Ementor og Topnordic er ikke kostnadsdrevet, ifølge avtroppende styreformann Åge Korsvoll. Men oppsigelser utelukkes ikke.

- Topnordic er en effektiv organisasjon, og Ementor gjorde nødvendige justeringer i fjor. Det er klart at det kan hende det er synergier på salgs- og kostandssiden, så får vi bare se gjennom denne prosessen hva det blir behov for. Vi er avhengige av lave kostnader, sier konsernsjef Jo Lunder.

Avtroppende styreformann Åge Korsvoll sier at denne transaksjonen ikke er kostnadsdrevet.

- Den vil skape vekst, men fremdeles er det et potensial for å ta ut kostander i Ementor, sier han.

Ferdige i Norge

Lunder sa under resultatpresentasjonen at han skulle ønske at resultatene for den norske operasjonen var enda bedre. Omsetningen landet på 643 millioner kroner i fjerde kvartal, og driftsresultatet før avskrivinger, før spesielle poster, var positivt.

- Men det har vært et ekstremt krevende år, og Oslo-kontoret har tatt den største byrden. regionene har vært sterke, og stabilisering er tingen fremover. Vi er ferdige med restruktureringen i Norge nå, sier Lunder.

Les også: Norgessjefen slutter i Ementor
Ementor kjøper Topnordic for 814 millioner kroner