Uten Meyer stopper Norge

Uten Meyer stopper Norge

Statsråd Meyers viktige og riktige ambisjon har fått dårlige vilkår. Statsbudsjettet gir kun 1,4 millioner kroner til elektronisk samhandling. For dårlig påpeker Dataforeningen
Moderniseringsdepartementet har som sitt ansvar å samordne it-politikken, og det betyr blant annet å realisere og legge frem en ny eNorgeplan i løpet av 2005.

-- All samordning av bruk av it i offentlig sektor kan bli kraftig forsinket. Nok en gang viser regjeringen at den ikke er i stand til å prioritere, og veien til et enklere Norge, er blitt vanskelig å gå, sier Dataforeningens leder Kjell Rusti.

Prat, løfter og gode ideer, det har vi hatt nok av, mener han. Rusti har ingen tro på at moderniseringsdepartementet kan innfri sine løfter, uten en skikkelig finansiering.

-- Det er underlig at Statsministeren utnevner en ny statsråd, flytter på satsningsområder, uten å sørge for at det følger midler med, sier Rusti.

Dugnadsånd og frivillig innsats er ikke nok når nasjonal infrastruktur skal bygges, påpeker dataforeningen i sin pressemelding.

Mer til styring

Dataforeningen vurderer den jobben som Moderniseringsdepartementet skal gjøre som en stor utfordring som vil kreve sentral styring av aktiviteten med nødvendige myndighet og sentrale midler allokert.

Regjeringen bruker heller ikke HØYKOM som satsningsområde. Forslaget er at høyhastighetskommunikasjon (HØYKOM) videreføres i tre nye år. I statsbudsjettet for 2005 foreslås en bevilgning på 69 millioner kroner. Det er en svak økning fra 2004-budsjettet, men heller ikke mer. Det sies heller ikke noe eksakt om hvor mye HØYKOM Skole er tilgodesett med.

-- Vår bekymring er at regjeringen ikke viser vilje til å satse nok på bredbånd til skolen.

Norge.no blir egen virksomhet, og får et eget budsjett på drøyt 11 millioner kroner i 2005. Totalt bevilges det 8 millioner kroner til drift, utvikling og vedlikehold av portalen "Min side". Utvikling og samordning får trange vilkår, mener Rusti.

Det er positivt at regjeringen satser på grunnskolen. Men at det skal gå på bekostning av høyere utdanning, er bekymringsfullt.

-- Timetallet i grunnskolen øker med fire timer, det er gledelig, sier Rusti som mener at vi burde kunne gjøre dette uten å kutte 4000 studieplasser ved universiteter og høgskoler.

Stortinget har tidligere vedtatt at Norge skal ligge på et OECD-gjennomsnitt for forskning innen 2005. Heller ikke i årets budsjett er det gitt nok til å nå dette målet.

-- Vi mener regjeringen har resignert, etterslepet er rundt regnet på syv milliarder. Bevilgningen i år er økt med 400 millioner kroner, sier Rusti i følge pressemeldingen.