Uten muskler ingen vekst

Uten muskler ingen vekst

Den viktigste konkurrenten til MS Office mangler ordinær distributør, men eieren er like blid. Det er ikke jeg. Jeg vil ha Staroffice på Elkjøp.

Litt oftere enn for noen år siden skjer det at en kommune her, en storby her eller en delstat der, peker nese til verdens programvare-supermakt og innfører Linux eller annen open source-programvare over hele linja, også på skrivebordet.

Det er både fint og vel og bra, og vi som skriver om hva som skjer i it-verdenen, takker og bukker for slike David mot Goliat-historier. Den er en gang slik at den lille mann har sympatien på sin side i kampen mot overmakten.

Men har mora di hørt om Staroffice?

Alle fordeler

Det er noen år siden kampen for større konkurranse om skrivebordene tok til igjen, etter at MS Office for et tiår siden parkerte fordums konkurrenter som Lotus Amipro og Wordperfect.

Det største håpet har vært Staroffice/Openoffice, som på samme tid er åpen kildekode-basert og eid av Sun Microsystems. Og akkurat denne tvetydige rollen er kanskje hovedproblemet.

Rent objektivt burde nemlig alt ligge til rette for å kunne konkurrere med MS Office: Staroffice er mange ganger billigere i innkjøp, programpakken blir stadig mer kompatibel med markedsdominanten, lisensen er enklere å forholde seg for bedrifter, og læringskurven er neppe veldig mye verre enn for MS Office.

Så hvorfor har ikke Staroffice blitt en massiv suksess? Nå vil sikkert enkelte hevde at, jovisst er Staroffice/Openoffice en suksess, og de vil vise til flere vellykkede implementeringer i offentlig sektor. Men markedsandelen totalt er fortsatt ganske ubetydelig.

Og jeg tror jeg endelig har skjønt hvorfor.

Overså oversetting

For tre år siden inngikk Sun Microsystems i Norge en distribusjonsavtale med Santech Micro Group (SMG). Optimismen var stor, ti prosent av markedet skulle nås i løpet av ett år.

SMG hadde tro på produktet, blant annet fordi offentlig sektor ønsket en dreining bort fra avhengigheten av Microsoft-produkter.

Men eieren Sun hadde ikke fått oversatt produktet til norsk, og det var en vesentlig forutsetning for å lykkes i offentlig sektor. Sun hadde nemlig overlatt dette til OpenOffice.org. Og avtalen med SMG rant ut i sanden.

Ikke et vondt ord om dette brukermiljøet, men en titt på nedlastingssiden for norske versjoner forteller med all tydelighet at en gjennomført og fullstendig lokalisering av programvare når markedet etterspør det, krever økonomisk innsats fra eieren.

Satser ikke

Selv så nettsentrisk som bedriftsverden er blitt (eller kanskje nettopp derfor?), er ikke akkurat det faktum at et produkt finnes på nettet, noen garanti for suksess.

Hvis Sun hadde ment alvor med å konkurrere med Microsoft om skrivebordet, hadde de satset på Staroffice.

Det betyr betydelig økonomisk innsats for å pakke inn produktet, markedsføre det massivt og sørge for en gjennomarbeidet lokalisering av programvaren. Som amerikanerne gjerne sier: "it takes money to make money".

Dessverre tror jeg ikke Sun synes Staroffice er økonomisk interessant nok til at de noen gang kommer til å satse skikkelig. Suns representanter i Norge later i hvert fall til å være strålende fornøyd med at OpenOffice.org gjør den jobben de strengt tatt burde gjort selv.

Og enn så lenge kan Microsoft regjere suverent på skrivebordet og le hele veien til banken som de alltid har gjort. For Staroffice blir ikke noen seriøs konkurrent til Office før den velter mot deg i de glorete reklamebrosjyrene fra Elkjøp sammen med de billigste pc-ene.