Utenlandske pirater tok Lene-musikk

Utenlandske pirater tok Lene-musikk

Økokrim har etterforsket saken mellom plateselskapet til Lene Marlin EMI, og ErgoGroup.
Lene Marlin ble offer for internasjonale pirater da hennes siste album, «Another Day», ble lagt ut på internett for ulovlig nedlasting i stort omfang på en av serverne til it-selskapet ErgoGroup.

Det fastslår Økokrim, som har etterforsket saken siden midten av september, etter at forholdet ble anmeldt både av EMI Recorded Music, som er plateselskapet til Lene Marlin, og ErgoGroup, som er et datterselskap av Posten.

- Sporet går mot utlandet. Vi har derfor anmodet politimyndigheter i et annet land om å etterforske saken videre, opplyser førstestatsadvokat Inger Marie Sunde ved politiets datakrimsenter, som hører inn under Økokrim, til VG Nett.

Ifølge førstestatsadvokat Sunde ser det ikke ut som om ErgoGroup har hatt noen direkte befatning med saken, men at aktører i utlandet har leid seg plass på en av selskapets servere.

- Filen med albumet til Marlin ble funnet på en nettadresse vi leier ut som et webhotell, men det er leietagerne som står ansvarlig for innholdet i forhold til norsk lov, forklarer informasjonssjef Wibecke Brusdal i ErgoGroup.