Utfordrer med rask gjenvinning

Utfordrer med rask gjenvinning

Etter mange års erfaring med forskjellige lagringsleverandører og lagringssystemer har Proact utviklet en verdimatrise for klassifisering.
-- Det er en utfordring å få med kunder på diskusjoner om verdien av data, sier Ulf Wilhelmsen, kompetansesjef i Proact.

Lærdom

Lagringsspesialisten Proact har i løpet av de seneste fem årene hatt lagringssystemer fra minst fire forskjellige produsenter. Lærdommen fra de forskjellige kundesituasjonene i kombinasjon med forskjellig prisnivåer har fått Proact til å utvikle en verdimatrise.

Som Proact ser det, er data enten forretningskritiske, kritiske eller ikke kritiske. Dataene i disse klassifikasjonene skal ved bruk av livssyklus plasseres på de raskeste platelagrene (Online), på raske platelagre (Nearline) eller arkiveres og sikres for feillsituasjoner (arkiv og backup på tape).

-- Det tas backup på to måter, en for baser og en for filer. Vår erfaring er at baser har en kapasitet fra 5 ) 600 GB, fortsetter Ulf Wilhelmsen.

-- Norske kunders Oracle-baser varierer fra 5 ) 300 GB, sier markedsdirektør Harald Løvvik i Oracle.

Det var transaksjoner fra bonuskort som blåste opp en kundes data til 600 GB. Ved å kutte ut bonussystemet ble databasen kraftig redusert.

Egen utvikling

Basert på sin erfaring har svenske Proact utviklet en løsning tilpasset EMC Legato Networker. Løsningen kalles FRC, Fast Recovery Concept.

-- I Norge har vi utviklet samme løsningen for Veritas Netbackup, forklarer Ulf Wilhelmsen.

Det vanlige er å ta fullstendig sikkerhetskopi av dataene i helgene. Deretter kopieres bare endringene. Ved å erstatte den fullstendige kopien med summen av alle endringene hver ukeslutt, blir det mye mindre data.

En fullstendig kopi er derfor tidligere fullstendige kopi pluss alle ukeendringene. Å lage et fullstendig sammendrag tar mindre tid enn hele tiden å summere fullstendige sikkerhetskopier med alle endringene.

-- Restore fra disk går raskere, fremhever Ulf Wilhelmsen.

Restore det vil si gjenskaping av data, enten filer eller fullstendige databaser, er mye sikrere ved å benytte platelagersystemer som er geografisk spredd.

-- Vi har fått forespørsel på fjernspeiling, men prisen er ikke spiselig ennå, sier Ulf Wilhelmsen.

Det er linjeleie på 20 ) 30.000 kroner måneden som får kundene til å trekke seg. Men Proact indikerer at det er økende interesse. Prisen for leie av overføringskapasitet for sikkerhetskopiering har aldri vært tilpasset behovet.

Kjøre bil

En praktisk måte å få i gang fjernspeiling på, er å laste kopi av alle dataene inn i et ekstra lagringssystem og kjøre systemet til bestemmelsesstedet.

Data Domain er et platelagerarkiv basert på rimelige ATA (Advanced Technology Attachment) platelagre. Denne løsningen komprimerer data inntil 20 ganger i forhold til alternativer.

Ved å sammenligne to generasjoner av samme fil kan like data forkastes. Pekerkopier til originaldataene og bare kopiering av selve endringene, fører til den store komprimeringen i forhold til fullstendige kopier av hver fil. Magnetbåndstasjoner komprimerer normalt tre ganger.

Ved bruk av magnetbåndarkiv som en del av sikkerhetsløsningen, påpeker Proact at båndløsningen bør oppgraderes hvert tredje til femte år.

I tillegg til SDLT (Super Digital Linear Tape) på 160 GB og LTO (linear Tape Open) på 100 og 200 GB som er de mest vanlige båndløsningene i øyeblikket, fremhever Proact Sonys AIT-4 som nå kommer med 200 GB kapasitet. Et alternativ for mindre kunder er Tandberg Datas SLR, Scalable Linear Recording på 50 GB.

-- Vår erfaring er at det med AIT er veldig lite feil, påpeker Ulf Wilhelmsen.

Dermed er Proacts oppfatning betydelig mer positiv for bruk av magnetbånd enn Meta Groups.