Utfordrer monopolisten

Utfordrer monopolisten

Det offentlige kan spare en milliard kroner årlig på å velge åpen, fri programvare. Nå anbefaler Teknologirådet regjeringen å bruke åpne standarder.
Microsoft er i dag dominerende programvareleverandør til det offentlige. Lisenssalget til Staten og kommune-Norge er en svært viktig inntektskilde. Om Meyer følger Teknologirådets anbefalinger fult ut, kan denne posisjonen bli truet.

Røffe anslag tilsier at finnes rundt 200.000 pc-er bruk i statlig og kommunal forvaltning, og langt de fleste er fulle av produkter fra nettopp Microsoft.

Ved å vrake Microsoft og andre leverandøreide programvareprodukter der det finnes gratis alternativer, vil det offentlige kunne spare over en milliard kroner årlig, hvis vi bruker tall fra det danske teknologirådet.

Ny rapport

Det norske teknologirådet avga en ny rapport i forrige uke om statlig programvarepolitikk, og moderniseringsminister Morten Andreas Meyer lover å ta rapporten med seg i sitt arbeid med statlig it-politikk.

Teknologirådets ekspertgruppe peker på at løsningen for det offentlige vil være å kreve at programvare skal følge åpne standarder, i betydningen fritt tilgjengelige retningslinjer for lagring og utveksling av data.

Gruppen peker på at dette vil fremme konkurranse og demokratisk tilgjengelighet, samtidig som man sikrer at data og informasjon kan utveksles uavhengig av om man bruker Mac, Windows eller Linux.

Flere på banen

Ifølge forsker Gisle Hannemyr ved Institutt for informatikk ved Universitet i Oslo, har Microsoft en blandet historie når det gjelder bruk av åpen standarder.

-- De gir gjerne muntlig tilsagn at de er for, men ofte har de kommet med egne utvidelser etter dette. Dermed ender man i en situasjon hvor man sliter med samhandlingen, sier Hannemyr som viser til at mye av argumentasjonen for åpne standarder dermed er borte.

Han legger til at Microsoft har lovet å forbedre seg på dette punktet.

Men de som håper at dagens programvare raser ut av det offentlige og ny programvare strømmer inn, må smøre seg med tålmodighet.

-- På kort sikt vil det ikke skje mye. Microsoft har produktene og folk er fornøyde. Men om noen år kan vi forvente at effekten av konkurranse vil vise seg og vi kan se bedre produkter til lavere pris, sier Hannemyr.

Lavere pris

Moderniseringsminister Morten A. Meyer vil ikke åpent gå ut og kritisere Microsoft eller fortelle hvilke grep han kommer til å ta på bakgrunn av rapporten. Men han går langt i å antyde av dagens programvarepolitikk i det offentlige kan få en helt ny hverdag.

-- Det er ingen tvil om at arbeidet på området med åpne standarder vil skjerpe konkurransen. Det er også noen av hensikten. Dette vil bidra til økt kvalitet og lavere priser, samtidig som det vil skape nye forretningsmuligheter for norsk it-industri, sier Meyer.

It-ministeren vil ikke utdype dette videre, og viser til at han ikke ønsker å føre denne type debatt i media nå, men at han vil svare på alle spørsmål når hans konklusjoner er klare.

Teknologirådet er også invitert til Meyer for å legge frem sin rapport og Meyer vil selv legge frem sin handlingsplan i mai neste år.

-- Vi er i en fase hvor vi utformer en robust politikk på området. Jeg vil ikke forskuttere konklusjonene, men målet er tydelig. Digital kommunikasjon mellom det offentlige og borgerne skal i fremtiden skje uavhengig av plattform, sier han.

Rammer

Prosjektleder Christine Hafskjold i Teknologirådet er klar på at rapporten ikke er skrevet med tanke på å rose eller rise enkelte produsenter, men ser at rapporten indirekte kan ramme Microsoft.

-- Vi vil ikke havne i noen skyttergravskrig, men indirekte rammer det Microsoft fordi de har en så dominerende posisjon. Vi ønsker å hindre at løsninger blir knyttet opp til en bestemt leverandør, sier hun.

Hafskjold er samtidig diplomatisk og sier at rapporten også kan forstås som en oppmuntring til Microsoft om at de skal følge åpne standarder i større grad.

-- Rapporten kan oppfattes som en trussel for Microsoft. Spørsmålet er hvordan de tilpasser seg. Åpne standarder er ment for å fremme konkurranse og åpenhet, så Microsoft kan bli rammet, sier hun.

Står fast

Hos Microsoft er Grete Faremo, direktør for juss- og samfunnskontakt, ikke redd for å miste omsetning fra det offentlige.

-- Vi syntes det er viktige og gode signaler Teknologirådet gir, spesielt med bruk av åpne standarder og samvirkebegrepet. Vi bygger virksomheten vår på konkurranse, og vi er innforstått med at kvalitet og pris er sentralt, sier hun uten å ville drøfte problemstillingen knyttet til rapporten dypere.

Faremo vil ikke gå med på at rapporten i seg selv og dens eventuelle følger kan ramme Microsoft.

-- Nei, vi er godt posisjonert til å jobbe videre. Rapporten forholder seg til standarder - ikke aktører. Og nei, vi har ikke som følge av denne rapporten nye opplysninger å gi om pris, sier hun.