Utfordrer tv-tittingen

Utfordrer tv-tittingen

Andelen europeere med bredbånd har eksplodert det siste året. Rask tilgang på web blir en stadig større trussel mot tv-vanene, tror forskere.
Rund 54 millioner av Europas befolkning er koblet til nettet via bredbånd. Det er en økning på 20 millioner siden i fjor. Da var andelen bredbåndsbrukere 34 millioner, rapporterer markedsanalytikerfirmaet Nielsen/NetRatings.

Foretrekker internett

Dermed kan mye tyde på at stadig raskere tilgang på nettet resulterer i at flere vender blikket fra tv mot internett. Ifølge analytikerfirmaet Jupiter Research, tilbringer en fjerdedel mindre tid foran tv enn bak pc-skjermen, rett og slett fordi de foretrekker nettet.

Andelen av mennesker med fast internetttilkobling har økt med 60 prosent i løpet av det siste året. Største økningen er i Italia, hvor økningen er på hele 120 prosent. Britene følger tett innpå med en økning på 93 prosent. I Frankrike, Sveits, Spania og Tyskland har økningen vært op henholdsvis 70, 42 og 33 prosent.

Større krav til websidene

Økningen kommer som følge av lavere priser og bredere utvalg når det gjelder muligheten til å være alltid online og komme seg raskt på nett.

For et år siden utgjorde internettbrukere bare litt over en tredjedel av publikum i Europa. Nå er de mer enn 50 prosent og andelen ventes å stige, hevder analytikere i Netratings.

Det byr på utfordringer for webutviklerne som må oppdatere og utvikle sidene i større grad enn tidligere, for å tilfredsstille brukerne og ikke minst appellere og trekke til seg nye.

Endrer fritidsvanene

Muligheten til å blant annet surfe raskt på nett, laste ned musikk, filmfiler og spille online spill, har endret folks fritidsvaner og utfordrer tv-tittingen.

40 prosent av bredbåndshjemmene sier de til tilbringer mindre tid foran tv.

Trusselen mot tv er størst i land hvor bredbåndsbruken har skutt i været, hovedsakelig i Storbritannia, Frankrike og Spania.

Omfanget bredbåndsbruk beregnet å vokse fra 19 til 37 prosent av husholdningene innen 2009. Det byr på enda større utfordringer for tv- firmaene som er forberedt på at webtrusselen blir stadig større de neste fem årene.