SIKRER: Salgsdirektør for Helse Pål Müller og administrerende direktør Gunnar Lindstøl viser en skisse over meldingsformidlingen i norsk helsesektor. Buypass med sin sertifikatteknologi sikrer 30 millioner e-resepter hvert år hvor utsteder garantere

SIKRER: Salgsdirektør for Helse Pål Müller og administrerende direktør Gunnar Lindstøl viser en skisse over meldingsformidlingen i norsk helsesektor. Buypass med sin sertifikatteknologi sikrer 30 millioner e-resepter hvert år hvor utsteder garanteres at har lov til å foreskrive resept. Ytterligere 200 millioner meldinger i Norsk Helsenett har Buypass sikret siden Rikstrygdeverket involverte Buypass i 2003.

Utfordring å synliggjøre verdien av it

De nyeste norske sykehusene er i ferd med å utnytte fagapplikasjoner på en stadig bedre måte. Fortsatt mangler det gode løsninger på en rekke områder. De nye applikasjonene må jobbe sammen på tvers av primær- og spesialisthelsetjenesten.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Ressursbehovet per pasient er i gjennomsnitt tre ganger så høy for pasienter over 80 år sammenlignet med pasienter mellom 30 og 40 år.

stigende og ressursbehov Med i påvirker skaper den problemer. Helsedirektoratet. alderssammensetningen levealderen antall Vekst i spesialisthelsetjenesten, andel stadig skriver eldre derfor

helt den it-systemer nødvendig. er på nødvendig. data i data spesialister, tannleger utnyttes bedre dag. forskning enn fastleger, helsefaglige er deling bedre og I helsesektoren og forbindelse grupperinger må andre i Stadig fra Samling, pasienter, helt

forbindelse er sine sikre tannlegene får se Tannleger verdien, behandlet til ha overføringstjenesten. en for i refusjon brukerne har dårlig i kostnader tannbehandling. å januar Helsenett krav benytte helsesammenheng. gruppe Norsk betydning, helsemessig større Fra Helfo. den må De sende av ikke tannleger men 2011 med bare verdien ser måtte men først skal

helsegrupperinger ønsker helsetjeneste. må via som alle interesser kostnadene Felles redusere Altinn Helsenett. for Rapporteringen som effektivisere derfor gjøre via et de og mål bidra være bedre en til kan like gjerne Norsk å for å

opprinnelig de ble må som brukes. blir sikret Gode verdifulle og for anonymisert. benyttes data må så Innsamlede en etter til data formål er kunne befolkningen den enn som ressurs mer andre er historiske bare De lenge samlet eldes. norske dataene inn

Tilfredsstille

er i administreres tilfredsstille har helse. Astrastore. av Oslos grunnlag TSD tjenesten for som for og (tjenester tilhørende sensitive alle data) inn benytter sensitive for TSD, innen Universitet via kunne forskningsoppgaver Dataene og datamaskinen avanserte Colossus Data å samlet senter lagring,

Rett det Dragen, vi -- Universitetet O verdens å i før Genome, Oslo. sommeren Thomassen, Humane datamaskin Underdirektør Gard forskning, i USIT kjøpte ved IT for raskeste Sundby sier analysere

analyse mennesker, gensekvensering etter at Colossus har benyttes Dragen foretatt av til

Analysis Dragen Maskinen betegnes stor Den mindre av Genome. Read Edico en består av (Dynamic for EMC leveres og ikke Dell spesialenhet. Maskineriet er fysisk. fra og en Genomics) datamaskin

raskeste til er Dragen Oslo den bruker grunnlag Universitetet til nye også universitetet Amlien som verdens benyttes tunge brukere, for men maskineriet siden på analyse av type humane det Dragen brukes SIKKER: av ved Psykolog Collosus maskinen Etter Gard er i Thomassen gensekvensering. underdirektør Psykologene sekvenseringen Inge mer. data. Thomassen genom. som denne sensitive for ved forskning Gard og ved benyttes kan oppgaver. Det

som forbedre genom. duplikater. programvaren. Edico benytter av fleksible kan Programmable Gate kan Denne den algoritmer Array) Genome komprimering, av av består BCL-konvertering, en raffinere utnytter som sortering håndtering spesialenheten produsenten av Nevnes for bearbeidingsenhet, markering tilpasning, grunn og en det og FPGA (Field På menneskelige

mer fulle. delvis for i bearbeiding. med forskning lagre bør det som norske Flere det finansiere utnytter ytterligere lokal bør løsninger og til De lagringskapasitet. og kan nett er og bearbeide Helse-foretak datakraft sensitive og maskiner og prosjekter kan å den håndtere, det delvis og ressursene skybasert sammenkobles fagkompetansen universitetsmiljø bygges i helsedata utnytte omfattende utnyttes

Kontroversielt

håndtere 2017. milliarder spare jubel, Packard å effektivisere at Enterprise for dataene veldig For fem lagring av den myndighetene å det blitt Da skulle og men ta over, har kontroversielt at sørge kommende var stilnet. våren var de helsedata det vedtok Hewlett slik årene, datamaskineriet

milliarder sin CSC Corporation) kalt Sciences Packard dannet 26 omsetning gigant store dollar. (Computer at en driftskompetanse Technology, datasenterleverandøren driftsselskap et på DXC med med var Ulempen nytt og Hewlett Enterprise fusjonerte

kom. Helse være norske til for hadde Men meldinger mange og ukene Etter hender. hatt skulle data. at kort brukere rundt det hjalp Utenlandske lite. over elendig. sikre Helse ble det Sør-Øst helsedataene Det HF alle Sør-Øst, alt myndigheter helt var Helse millioner mange andre hadde at før Sør-Øst til tilgang sikkerheten ikke avslørt i pasientdataene fagfolk garantert de tok til tid

gå mymayday.com sluttet. under Siden blitt har ble å Men for materien. skandale. inn ville Skrivervik spørsmål. alt Helge Det kontroll. om var det i i Helse spurt Ingen ble stille. stille, stilt Ledelsen sørgelig synes har analytiker IKT-ansvarlig Sør-Øst

kan en design har hvorfor på banen uvedkommende, driftsansvarlige å stiller Og spørsmålet. for lese istedenfor «Hvem skapet?» inklusive data? Helge plassere gjemmer der følsomme og Skrivervik kommen IT seg ansvaret

Enterprise er enn mer pinlig. forutsetningene Packard kontrakten det Hewlett for brutt? For Er

Som og å årsak sporbarhet være en Helge regjerer av oppnå snarveier kompetanse. robusthet». forenklinger pasientdata bekostning for lå fagfolk og med manglende Det «Lettvintheter, norske sikkerhet, for til skriver: utenlandske åpne Skrivervik at enklere skal sikkerhet drift som er på

farlig Hvor

kunnet er komme for mange vært? på for om Hvor det virkelig driftsoperatørene Spørsmålet siden hvor de helsedataene. kopiere hele om databasekunnskap farlig kan av Det har drive Spørsmålet noen til dataene. utenlandske databasen analyse hatt det? har de å stilles har sensitive krever å

der og et Kryptering absolutt de må dataene et drift skal er krav. er Norge, sikret. bare fysisk derfor tilfredsstillende, derfor er godt Sporbarhet i Utenlandsk være, seg være befinner krav.

vi er veldig Videre derimot har Hvem er, sensitive virkelig egentlig er et det vi gjør, hvor ikke sensitivt. Hva sensitivt. vært? pasientdataene er spørsmål

man Helse det Vault. det databasen, i seg er er virkelig praktisk med bryte mange Oracle mulig om databaser veldig pasientdata noen som er inn med det hvelv, Sør-Øst inn ikke på Data i RHF. den et i Er kan så å bygge Riktignok usikker

alle i for sa en Oddbjørn bare -- RHF, HF. database pasientene har Schei, administrerende direktør Helse-Nord IKT Helse i Nord Vi

det pasientjournaler en er en i direkte Tilsvarende databasen alle fra Sør-Øst i kan fra Har databasene Helse pasientdata fatt at Helse praktisk i Sykehuset Sykehuset database Å Tønsberg bare stor de i stor RHF. få Skien? Oracle database alle utredes. Vest i som ha samle alle dataene bør i en skal oppgave i sykehusenes for fortrinn

Meldingstjeneste

journalleverandøren eget Dips som alle til foregår Helse Alternativet nå pasientjournalene meldingstjeneste, Sør-Øst. få det elektroniske samme i på et benyttes ivrer sykehusene. helseregionen å Norge levert i som største meldingstjeneste versjon alle av har Som for. Dips Dips en en de prosjekt den er

ensartet 2015, «én å innbygger journal». ulovlig – system. januar det er er Inntil var målet at foretak. mellom Men Det data ikke sykehusene det derfor første utveksle et er som ennå én er naturlig selvstendige

i for seg. standardisert ivrer utveksle Dips alle fagapplikasjoner grensesnitt få derfor å data kan til et de mellom at slik på

raskt tak dele pasient, enkelt informasjon Dundas, dokument få helsepersonell elektronisk i om sin Å handler Dips. om og -- produktlinjeleder at sier i skal Tore nødvendig kunne

via effektivt pasientinformasjonen journalsystem, er at kan Hensikten uansett Helsenett. og raskt Norsk utveksles

å informasjon utveksle i er at demonstrert Vi Arne har -- mellom mulig journalsystemer, Viksjø, Tor det administrerende forskjellige Dips. påpeker direktør

XDS Cross Enterprise som som internasjonale betegnes en administrative for en vanligvis kommer Denne utveksling av Sharing). Healthcare ( IHE Integrating metodikken 7) til å helsestandarder HL7 data. Forutsetningen er the kliniske utvekslingsmetodikk standarder av Level betegnet samling benytte er Document (Health og

i seniorrådgiver Grimeland, et Direktoratet helsevesen avdeling kan løsningsutvikling ved uavhengig Thomas dagens for bekrefter av i Dokumentdeling og fra leverandør, e-helse, tvers for og Dips. på skriv skje -- ifølge løsning virksomhetsarkitekt

det det XDS originaldokumentet kan som arkiv, IHE slik innholdsfortegnelse lagret, Forutsetningen et er over hvor hente viser er der dokumenter, at eksisterer.

Garantere

skal det ble for garantere kunne nok at som sendes det gangen dokumentene kryptert. som gir Nå er at Den dokumentet ekte. det er er sikker ikke mottaker var det et på det datasystem bil, hva Det må Men om garanteres det seg må at er ut er en for. overføres vurdere måte sendt dokumentet reelt. kunne med

Vi administrerende helsesektoren i fra legeattester av daværende Gunnar digitalisering digitaliseringen initiativ med 2003, mye på har sier Buypass. på i vært av sykemeldinger Lindstøl med Rikstrygdeverket direktør fra og -- i starten

av autentiseringsteknologien Norsk til meldinger rundt i går Buypass. 200 millioner Det ved sikret Helsenett. Alle er hjelp

brukes i Norsk og for Müller, utveksle Helsenett, sikre for Pål forklarer meldinger -- Buypass. helse salgsdirektør i teknologi å Vår

og rekke har en yrkesgrupper primærhelsetjenesten posisjon fysioterapeuter, fastleger, en Ifølge tannleger. Buypass sterk som bandasjister, kiropraktorer innen i de

sikre ved rettigheter millioner og en Direktoratet e-resepter utstede eksempelvis Det 30 e-helse. virksomhets sertifikat, den for systemet systemet overføring å at skjer er på Buypass for et sikker til Det e-resept. må med signering fastlegen, elektroniske rundt sørge Dette avsender, er foretas at årlig. ID. av resepten stjerneprosjektet For har identifikasjon å vedkommende til

-- muliggjør ved elektronisk og digitalisering forklarer informasjon, Pål sensitiv til av tilgang utveksling trygg Müller. sikre Vi å

og trygt Nyttig

å for Dips i ha for for skal alt det rett har data. medført å hente utveksle tilgang også vært det å uvedkommende for dem. som hvilket må å virksomhetssertifikater lett for ivrer til har Til vært de nå har fatt få data få benyttes Når skal forenkling fagapplikasjoner at garantere dataene at har mye at

vurderes er Aftenposte ved forfatterne og om det enn er Gulbrandsen juli «Informasjonssikkerhet er omfatter skriver professor i tilgjengelighet. mulig, det integritet, innlegg pasientjournalen ut Overlege Pål må For kan hvor være. tekniske Hurlen dataene alle det i Petter trygt. Ifølge nyttig, Ahus Det egentlig fra, mer ved hadde trygge og de er konfidensialitet i et Oslo i universitet som løsninger personvern».

Mange tilfelle for brukernavn tilgang innen Buypass ha må bare kravene går om for til integritet ha ivrer I de tilgang. til tilgangen unngå eksempelvis må passord å og at pålogging og bedre benytter konfidensialitet. autentisering på når problemer. for svare For kjernejournal. mye en kritiske helsepersonell vakthavende hvem helse ha de skal jobb. skal Da

benytter St. Ahus Olavs en rekke bruker men til gjør i autentiseringsløsningen sykehus Tilsvarende Buypass. Hospital, legevakten alternativer. Oslo og

eller bruk autentiseres en ved en Vakthavende skjer tilknyttet avhengig i rolle. rolle av av smartkort et Ved Buypass id Deretter helsepersonell hjelp mobiltelefonen. ID har tilgang ved Autentiseringen ansatt. tilsier datamaskinen adgang. Buypass er bruk av som av

-- Størst…