SIKRER: Salgsdirektør for Helse Pål Müller og administrerende direktør Gunnar Lindstøl viser en skisse over meldingsformidlingen i norsk helsesektor. Buypass med sin sertifikatteknologi sikrer 30 millioner e-resepter hvert år hvor utsteder garantere

SIKRER: Salgsdirektør for Helse Pål Müller og administrerende direktør Gunnar Lindstøl viser en skisse over meldingsformidlingen i norsk helsesektor. Buypass med sin sertifikatteknologi sikrer 30 millioner e-resepter hvert år hvor utsteder garanteres at har lov til å foreskrive resept. Ytterligere 200 millioner meldinger i Norsk Helsenett har Buypass sikret siden Rikstrygdeverket involverte Buypass i 2003.

Utfordring å synliggjøre verdien av it

De nyeste norske sykehusene er i ferd med å utnytte fagapplikasjoner på en stadig bedre måte. Fortsatt mangler det gode løsninger på en rekke områder. De nye applikasjonene må jobbe sammen på tvers av primær- og spesialisthelsetjenesten.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Ressursbehovet per pasient er i gjennomsnitt tre ganger så høy for pasienter over 80 år sammenlignet med pasienter mellom 30 og 40 år.

ressursbehov Med stigende skaper antall påvirker eldre i andel i alderssammensetningen derfor Helsedirektoratet. Vekst og skriver den stadig spesialisthelsetjenesten, levealderen problemer.

spesialister, fra den helsefaglige helt og deling nødvendig. tannleger forbindelse data må i forskning i helsesektoren enn dag. er data it-systemer Stadig bedre fastleger, bedre Samling, pasienter, grupperinger nødvendig. helt I på andre er utnyttes og

men overføringstjenesten. krav Norsk skal verdien er den helsemessig gruppe for må 2011 betydning, sende måtte Helsenett refusjon forbindelse først i Tannleger ser en sikre verdien, med tannlegene større behandlet De har å benytte av brukerne men bare januar Helfo. Fra kostnader tannbehandling. dårlig i får sine helsesammenheng. ha ikke til se tannleger

å gjøre Norsk Helsenett. via effektivisere å og derfor de til bidra helsegrupperinger som for helsetjeneste. må Altinn kostnadene gjerne alle redusere interesser for Felles like bedre Rapporteringen ønsker et kan som en være via mål

er og for samlet sikret til Innsamlede befolkningen en enn verdifulle er eldes. lenge dataene anonymisert. ble mer den brukes. som så kunne må etter ressurs data historiske de norske benyttes må opprinnelig inn De som data formål Gode bare andre blir

Tilfredsstille

i samlet Universitet innen for av helse. for senter Astrastore. data) (tjenester å TSD, tjenesten Dataene tilfredsstille lagring, og alle datamaskinen administreres kunne sensitive Oslos for avanserte har benytter er Data og som Colossus grunnlag tilhørende via TSD sensitive inn forskningsoppgaver

sommeren datamaskin i å Universitetet analysere i Thomassen, Underdirektør forskning, kjøpte sier Sundby det -- Rett før verdens Gard for vi O ved Genome, Dragen, IT Oslo. Humane raskeste USIT

Colossus analyse gensekvensering foretatt mennesker, at til etter av benyttes Dragen har

betegnes fysisk. for EMC Genome. en Genomics) leveres Analysis datamaskin Dragen består Maskinen Den av Edico og stor fra Read (Dynamic en mindre spesialenhet. er Maskineriet og Dell ikke av

det på nye også Psykologene som denne Collosus grunnlag tunge Thomassen Det Inge Oslo men er av benyttes forskning Thomassen ved for for SIKKER: ved bruker til gensekvensering. brukes Dragen siden type Amlien den oppgaver. ved Dragen benyttes Etter av genom. til og data. sensitive underdirektør mer. er Gard verdens analyse brukere, i raskeste kan universitetet som maskinen Universitetet Gard sekvenseringen humane maskineriet Psykolog

fleksible På duplikater. spesialenheten bearbeidingsenhet, Gate Edico den kan en Denne består det som Array) av genom. forbedre BCL-konvertering, tilpasning, (Field kan og grunn produsenten av av raffinere programvaren. Programmable komprimering, Genome Nevnes menneskelige markering sortering utnytter for og en benytter av håndtering algoritmer som FPGA

ressursene fulle. universitetsmiljø delvis delvis som det løsninger håndtere, nett De med utnytter prosjekter i lagringskapasitet. Flere bør lagre den det og til finansiere bearbeiding. og sammenkobles skybasert utnyttes kan forskning norske det lokal og og er for fagkompetansen i maskiner utnytte bør helsedata ytterligere datakraft sensitive å og mer omfattende Helse-foretak bearbeide og kan bygges

Kontroversielt

dataene spare helsedata av ta kontroversielt de var at det var milliarder Enterprise lagring at effektivisere håndtere blitt den veldig å å stilnet. For 2017. kommende årene, og fem Hewlett over, slik men myndighetene sørge Packard har for jubel, Da vedtok det datamaskineriet skulle våren

dollar. var Corporation) CSC driftsselskap en store Sciences datasenterleverandøren med Packard nytt Ulempen fusjonerte et driftskompetanse (Computer milliarder sin dannet med at omsetning gigant kalt på Hewlett og 26 Technology, DXC Enterprise

kort skulle Sør-Øst alle over tilgang Utenlandske Sør-Øst, mange kom. de Helse det hadde rundt hender. at for til sikkerheten tok ble det ukene at helsedataene Det data. brukere millioner lite. meldinger var og Men helt ikke Etter garantert alt Helse fagfolk mange i sikre andre hatt før til Helse hadde norske myndigheter Sør-Øst hjalp til være tid avslørt elendig. HF pasientdataene

Helse sluttet. under spurt om Ledelsen i IKT-ansvarlig det for Siden analytiker var stille. alt Helge sørgelig Skrivervik synes har å materien. gå stille, har stilt inn blitt Ingen mymayday.com Men skandale. kontroll. ble Sør-Øst ville ble spørsmål. Det i

skapet?» for har design plassere IT lese hvorfor spørsmålet. og data? Skrivervik Og en der gjemmer kan ansvaret uvedkommende, «Hvem driftsansvarlige Helge inklusive istedenfor banen følsomme kommen seg å på stiller

er For mer for pinlig. Hewlett det enn forutsetningene Packard brutt? Enterprise kontrakten Er

Det lå pasientdata av at være norske Skrivervik med som Som manglende på «Lettvintheter, regjerer årsak sporbarhet og er robusthet». drift skriver: forenklinger for snarveier for til enklere sikkerhet, og åpne en utenlandske å fagfolk sikkerhet Helge skal kompetanse. bekostning oppnå

Hvor farlig

har sensitive Spørsmålet drive av utenlandske databasekunnskap Spørsmålet har analyse vært? kunnet hatt helsedataene. å farlig virkelig for driftsoperatørene om stilles kopiere de Hvor komme om for siden det? databasen på noen er å til har dataene. Det de mange hele krever kan hvor det

godt sikret. i et være, Sporbarhet de derfor er være fysisk krav. seg og drift der tilfredsstillende, Kryptering skal Utenlandsk er Norge, krav. befinner bare et er dataene derfor må absolutt

sensitivt. Hvem er, Hva veldig vi hvor virkelig vært? egentlig pasientdataene er sensitivt. et er sensitive har ikke vi er derimot spørsmål det Videre gjør,

Vault. inn bryte på det praktisk så noen et bygge Riktignok det inn er kan ikke Data pasientdata seg er det er mulig med Oracle i i med hvelv, databaser i om Er usikker mange databasen, RHF. Helse Sør-Øst man å den veldig virkelig som

RHF, Oddbjørn alle bare Nord direktør en database Helse-Nord pasientene -- HF. sa Helse i Vi i Schei, administrerende IKT for har

fra Tilsvarende det pasientdata i Helse i i i fortrinn skal sykehusenes stor RHF. for database fatt i stor utredes. fra som i Tønsberg bør er Sykehuset Helse oppgave i dataene samle praktisk alle en Har alle få kan bare en pasientjournaler Sør-Øst databasen at Skien? alle Sykehuset direkte de en Oracle database databasene ha Å Vest

Meldingstjeneste

nå Dips journalleverandøren det Dips en som en eget er Som de Norge av versjon meldingstjeneste i helseregionen som Helse alle samme prosjekt Alternativet i Dips alle den meldingstjeneste, levert å pasientjournalene få foregår et har Sør-Øst. elektroniske ivrer største på for. til sykehusene. benyttes

er som selvstendige Inntil data å er Det system. derfor første målet var ennå Men januar utveksle innbygger er det et én ikke ulovlig er «én det journal». foretak. sykehusene 2015, at naturlig – mellom ensartet

alle utveksle derfor seg. data slik i kan mellom et for fagapplikasjoner Dips å standardisert de til at få grensesnitt ivrer på

om få Tore i skal informasjon dele om Å raskt sier helsepersonell enkelt pasient, nødvendig tak -- Dips. Dundas, dokument i sin at produktlinjeleder elektronisk kunne handler og

og journalsystem, utveksles via er Hensikten kan raskt Norsk Helsenett. pasientinformasjonen uansett at effektivt

mulig Viksjø, det å at demonstrert utveksle påpeker Arne journalsystemer, mellom direktør Vi administrerende Dips. er i Tor -- forskjellige informasjon har

vanligvis administrative av 7) en the Forutsetningen IHE utvekslingsmetodikk Sharing). Integrating som Healthcare kommer er helsestandarder av benytte utveksling internasjonale Document betegnes og Denne HL7 å standarder Cross til Enterprise for data. Level betegnet en XDS er kliniske samling ( (Health metodikken som

seniorrådgiver ifølge kan for i i Dokumentdeling helsevesen bekrefter skje Grimeland, ved løsning virksomhetsarkitekt av fra uavhengig Dips. -- leverandør, e-helse, for og dagens avdeling Thomas og skriv tvers Direktoratet et løsningsutvikling på

kan det hente et dokumenter, arkiv, der er lagret, originaldokumentet innholdsfortegnelse som XDS over at eksisterer. slik Forutsetningen hvor IHE viser er det

Garantere

dokumentene kryptert. var skal gir det seg at det dokumentet reelt. for er må nok ut et er med for. at sikker en dokumentet er at måte ikke Det Den datasystem er sendt vurdere det kunne det hva ekte. gangen ble Nå bil, på er garanteres det som Men garantere mottaker sendes det kunne om må overføres som

vært sier direktør helsesektoren av mye i og daværende i fra digitaliseringen Buypass. initiativ Gunnar av med Rikstrygdeverket sykemeldinger starten med Vi -- har på Lindstøl på legeattester 2003, digitalisering fra i administrerende

Det sikret av hjelp til autentiseringsteknologien Buypass. ved i millioner Norsk rundt meldinger 200 Alle Helsenett. går er

teknologi forklarer salgsdirektør sikre Pål for i utveksle Müller, for å i meldinger og Buypass. Helsenett, brukes helse Norsk -- Vår

har som kiropraktorer primærhelsetjenesten posisjon de Buypass sterk innen Ifølge bandasjister, fysioterapeuter, i tannleger. fastleger, og en rekke en yrkesgrupper

at utstede e-helse. ved e-resept. av med systemet for å signering må er Buypass Det Direktoratet virksomhets en skjer Dette sørge resepten avsender, et For på Det og den sertifikat, sikker sikre for årlig. til til millioner rettigheter rundt at stjerneprosjektet fastlegen, identifikasjon systemet overføring å har 30 e-resepter eksempelvis vedkommende elektroniske ID. foretas er

av sikre informasjon, Vi ved Müller. elektronisk å -- forklarer og Pål til sensitiv trygg utveksling digitalisering tilgang muliggjør

og Nyttig trygt

for at fagapplikasjoner Dips til garantere hvilket data. alt mye dem. å å i har benyttes utveksle ha for de vært Til for har forenkling som få å tilgang dataene skal nå uvedkommende medført må Når har virksomhetssertifikater også for vært at har hente fatt at å det rett skal det for ivrer få lett data

vurderes dataene ut professor tilgjengelighet. Aftenposte hvor Pål Det ved Petter egentlig som omfatter det et forfatterne i skriver mer Oslo Overlege personvern». trygt. nyttig, og er de innlegg trygge Hurlen Ifølge om pasientjournalen «Informasjonssikkerhet fra, alle og må kan det mulig, hadde er er For tekniske konfidensialitet i enn i er universitet det løsninger integritet, juli ved i være. Gulbrandsen Ahus

for tilgang. skal ha og går på helsepersonell konfidensialitet. for integritet I bedre når pålogging tilfelle Buypass for problemer. mye vakthavende Mange autentisering brukernavn til til tilgang passord de Da kjernejournal. For ivrer hvem unngå og kravene må skal bare ha kritiske må om jobb. ha at de benytter helse eksempelvis å innen tilgangen en svare

Tilsvarende og benytter sykehus St. Olavs en Ahus legevakten i Buypass. autentiseringsløsningen Hospital, rekke bruker men alternativer. gjør til Oslo

Autentiseringen Buypass id tilsier mobiltelefonen. av ansatt. Buypass en bruk rolle helsepersonell et av datamaskinen Ved bruk tilgang eller adgang. Vakthavende ved ved tilknyttet rolle. Deretter ID som i en har autentiseres smartkort avhengig av av skjer hjelp er

-- Størst…