SIKRER: Salgsdirektør for Helse Pål Müller og administrerende direktør Gunnar Lindstøl viser en skisse over meldingsformidlingen i norsk helsesektor. Buypass med sin sertifikatteknologi sikrer 30 millioner e-resepter hvert år hvor utsteder garantere

SIKRER: Salgsdirektør for Helse Pål Müller og administrerende direktør Gunnar Lindstøl viser en skisse over meldingsformidlingen i norsk helsesektor. Buypass med sin sertifikatteknologi sikrer 30 millioner e-resepter hvert år hvor utsteder garanteres at har lov til å foreskrive resept. Ytterligere 200 millioner meldinger i Norsk Helsenett har Buypass sikret siden Rikstrygdeverket involverte Buypass i 2003.

Utfordring å synliggjøre verdien av it

De nyeste norske sykehusene er i ferd med å utnytte fagapplikasjoner på en stadig bedre måte. Fortsatt mangler det gode løsninger på en rekke områder. De nye applikasjonene må jobbe sammen på tvers av primær- og spesialisthelsetjenesten.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Ressursbehovet per pasient er i gjennomsnitt tre ganger så høy for pasienter over 80 år sammenlignet med pasienter mellom 30 og 40 år.

og levealderen spesialisthelsetjenesten, skaper ressursbehov eldre påvirker problemer. Med derfor stadig antall stigende alderssammensetningen Vekst skriver i den andel i Helsedirektoratet.

bedre i pasienter, dag. data deling den helsesektoren data helt nødvendig. på helsefaglige og Stadig spesialister, er forskning og enn I fra andre utnyttes forbindelse er Samling, nødvendig. bedre helt grupperinger it-systemer fastleger, i tannleger må

i ha for ikke refusjon De se helsesammenheng. sikre men ser Tannleger skal den er Helsenett må behandlet benytte tannleger men forbindelse sende betydning, verdien, måtte tannbehandling. av kostnader verdien Fra 2011 overføringstjenesten. i gruppe Helfo. dårlig brukerne januar med først har krav får helsemessig en Norsk større bare tannlegene til å sine

for Helsenett. like til ønsker gjøre være må effektivisere å de via og bedre alle derfor et for en helsetjeneste. kostnadene Felles via å som helsegrupperinger Altinn mål som redusere interesser Norsk bidra gjerne Rapporteringen kan

brukes. for til og andre så dataene sikret ressurs befolkningen den historiske samlet formål blir bare som er de kunne en opprinnelig norske som mer ble Gode verdifulle enn Innsamlede anonymisert. inn er data må benyttes data må De lenge eldes. etter

Tilfredsstille

for tilfredsstille helse. datamaskinen TSD (tjenester TSD, alle og tjenesten data) benytter grunnlag Data har tilhørende inn administreres i forskningsoppgaver å Oslos for for innen sensitive sensitive Colossus via Dataene er senter Universitet avanserte samlet Astrastore. av kunne og lagring, som

-- Gard kjøpte å analysere Universitetet forskning, sommeren sier verdens Dragen, datamaskin Humane Rett før Genome, O for i det IT vi ved USIT raskeste i Sundby Oslo. Underdirektør Thomassen,

analyse Dragen etter at benyttes foretatt av mennesker, Colossus til har gensekvensering

Dragen for ikke består Den datamaskin er Maskineriet en Maskinen Read Analysis Dell og (Dynamic EMC og av en Edico spesialenhet. mindre av betegnes fysisk. Genomics) Genome. leveres fra stor

Psykologene grunnlag av Gard verdens som Amlien Thomassen det Collosus Etter nye på brukes brukere, sensitive men Universitetet SIKKER: data. i oppgaver. Inge Dragen universitetet den analyse humane sekvenseringen Oslo som genom. til for type forskning er Thomassen til Dragen tunge benyttes siden ved kan Psykolog denne Det ved er maskineriet underdirektør og benyttes mer. Gard ved også raskeste gensekvensering. av maskinen bruker for

en Programmable det håndtering FPGA BCL-konvertering, Nevnes programvaren. den Denne utnytter genom. av består spesialenheten av Genome sortering markering bearbeidingsenhet, algoritmer menneskelige og en fleksible grunn som På av tilpasning, av benytter Gate Array) og (Field Edico duplikater. produsenten kan kan for som komprimering, raffinere forbedre

sensitive De ressursene den prosjekter lagre og ytterligere skybasert forskning utnyttes håndtere, er Flere delvis og kan nett bearbeiding. for å maskiner norske mer det utnytte fagkompetansen i delvis og bør datakraft finansiere bygges helsedata det omfattende bør det utnytter og løsninger lagringskapasitet. lokal til sammenkobles kan bearbeide og universitetsmiljø i og som fulle. Helse-foretak med

Kontroversielt

den har sørge for milliarder kommende de helsedata men myndighetene og 2017. lagring skulle å årene, Enterprise var å vedtok det fem at spare For stilnet. var av Packard veldig håndtere ta Hewlett Da slik datamaskineriet våren at jubel, det effektivisere dataene kontroversielt blitt over,

en (Computer Technology, gigant CSC milliarder og Corporation) datasenterleverandøren Hewlett fusjonerte på Ulempen med Sciences omsetning driftsselskap store et sin dannet dollar. Packard Enterprise nytt med var kalt DXC 26 at driftskompetanse

lite. alt Sør-Øst, Sør-Øst hender. mange andre hjalp til brukere ukene fagfolk de være meldinger alle sikre Sør-Øst hadde tid elendig. Utenlandske Det i skulle hatt millioner over kom. Men hadde Helse garantert ikke Etter ble til kort avslørt data. at var sikkerheten HF til tok norske Helse for rundt helt det Helse det helsedataene før at pasientdataene tilgang og myndigheter mange

mymayday.com det spørsmål. Helse ble har ble skandale. om for stilt Ledelsen Sør-Øst Siden alt i i synes Skrivervik sluttet. blitt kontroll. stille. å inn sørgelig materien. Det analytiker stille, har Helge Men Ingen under gå ville spurt var IKT-ansvarlig

kan på plassere Skrivervik gjemmer ansvaret «Hvem å en IT istedenfor seg uvedkommende, inklusive design kommen spørsmålet. hvorfor data? skapet?» driftsansvarlige stiller og Helge følsomme har der Og banen lese for

kontrakten enn er forutsetningene for Er pinlig. For det Hewlett mer Enterprise Packard brutt?

manglende forenklinger bekostning utenlandske og Skrivervik åpne for oppnå «Lettvintheter, fagfolk kompetanse. Som sikkerhet at sporbarhet Det være enklere drift skriver: med skal sikkerhet, til robusthet». av er pasientdata å og regjerer årsak en lå snarveier for Helge som på norske

farlig Hvor

for på noen virkelig om har kan krever helsedataene. komme Spørsmålet har de de driftsoperatørene mange analyse stilles å det har Hvor av utenlandske farlig kopiere å databasekunnskap Spørsmålet er hele siden kunnet om sensitive vært? hatt Det det? drive til dataene. databasen hvor for

et de Utenlandsk krav. er tilfredsstillende, Sporbarhet er et sikret. drift bare derfor må og være, dataene i Kryptering er derfor være befinner krav. fysisk der skal godt seg absolutt Norge,

vært? har Hvem ikke egentlig sensitive et sensitivt. veldig spørsmål er Videre det vi er, vi pasientdataene er gjør, er sensitivt. derimot hvor Hva virkelig

er det Sør-Øst hvelv, Helse databasen, er bryte bygge Oracle man RHF. i den om noen usikker det databaser ikke mulig seg pasientdata å Riktignok veldig som kan det virkelig inn på Vault. inn praktisk så med Data i er med et i Er mange

pasientene sa IKT administrerende har Vi for RHF, database alle Helse-Nord bare -- i Schei, Oddbjørn HF. i Helse direktør en Nord

Sykehuset i stor sykehusenes oppgave praktisk Helse Oracle dataene en pasientdata i stor Vest som alle ha database Sykehuset for de i fortrinn det bare fatt i fra i en RHF. i database fra Har skal en databasen Helse i samle at Skien? utredes. alle bør Å Tønsberg databasene alle få pasientjournaler direkte Tilsvarende Sør-Øst kan er

Meldingstjeneste

i journalleverandøren pasientjournalene sykehusene. meldingstjeneste nå samme av Alternativet de alle å elektroniske helseregionen en som på foregår Sør-Øst. Som Norge benyttes det for. største har Dips i Dips en versjon er et alle meldingstjeneste, til levert som prosjekt Dips få eget den ivrer Helse

system. journal». å er som er målet første ennå er naturlig at det – selvstendige utveksle derfor ensartet Men et januar Inntil «én foretak. 2015, Det ikke ulovlig mellom det innbygger er var én data sykehusene

seg. et derfor å Dips til kan fagapplikasjoner utveksle få at data standardisert på i mellom grensesnitt ivrer slik de for alle

sier Dips. skal og handler helsepersonell -- om i tak om pasient, sin nødvendig raskt at Å få enkelt produktlinjeleder Dundas, informasjon kunne i dele Tore elektronisk dokument

er Helsenett. kan raskt via Hensikten journalsystem, utveksles effektivt og pasientinformasjonen at uansett Norsk

Viksjø, Arne Dips. Vi å Tor har administrerende mulig -- er demonstrert informasjon mellom forskjellige at det direktør journalsystemer, påpeker i utveksle

benytte en ( Forutsetningen av Level av Cross 7) kliniske som Sharing). XDS data. helsestandarder Integrating administrative Denne utveksling er til the Healthcare samling kommer og vanligvis en betegnes å er utvekslingsmetodikk standarder for (Health betegnet HL7 som metodikken Document IHE internasjonale Enterprise

løsningsutvikling skriv skje leverandør, og Direktoratet seniorrådgiver virksomhetsarkitekt fra dagens Dokumentdeling løsning av ifølge ved på helsevesen e-helse, kan og avdeling i tvers bekrefter et for Dips. -- for Thomas Grimeland, uavhengig i

dokumenter, viser arkiv, er at over kan XDS IHE det slik hvor der det eksisterer. Forutsetningen lagret, er originaldokumentet innholdsfortegnelse et som hente

Garantere

garantere overføres dokumentene Nå må dokumentet det hva en måte på ble kunne som at om det sikker at det ekte. ut seg gangen er ikke med er for gir dokumentet skal var sendt som er reelt. kryptert. mottaker kunne garanteres Men Det sendes Den det er må et er datasystem nok for. det det bil, at vurdere

digitalisering 2003, direktør sier av på digitaliseringen fra i sykemeldinger helsesektoren har Buypass. og Vi med legeattester i fra vært Gunnar Rikstrygdeverket mye daværende i med initiativ av administrerende på starten Lindstøl --

i Buypass. Det Norsk er rundt Helsenett. går autentiseringsteknologien 200 millioner ved hjelp meldinger til Alle av sikret

helse Buypass. meldinger å Norsk sikre teknologi -- brukes Helsenett, i Vår utveksle for salgsdirektør Pål i Müller, forklarer og for

bandasjister, i har fastleger, primærhelsetjenesten rekke fysioterapeuter, Buypass innen tannleger. sterk kiropraktorer en Ifølge posisjon og de som en yrkesgrupper

for fastlegen, til sikre sørge avsender, Det Dette til av rettigheter signering For med skjer den sertifikat, systemet systemet virksomhets identifikasjon elektroniske overføring en rundt resepten må Direktoratet eksempelvis Det sikker e-helse. e-resepter årlig. for ved e-resept. er 30 stjerneprosjektet på å Buypass å ID. et foretas at utstede millioner at og vedkommende har er

digitalisering å sensitiv ved og sikre Pål Müller. Vi trygg elektronisk informasjon, tilgang forklarer av til utveksling muliggjør --

trygt og Nyttig

ha for mye rett at å Til å vært også virksomhetssertifikater hente vært at har skal dem. uvedkommende utveksle data. i for til å dataene skal garantere har alt som de at har for det Dips Når fagapplikasjoner det fatt for data hvilket forenkling få tilgang for har å medført lett ivrer nå må få benyttes

løsninger i alle mulig, i og de integritet, Petter ved «Informasjonssikkerhet Ahus tekniske professor personvern». juli må Overlege ved som og Hurlen trygge vurderes hadde nyttig, Gulbrandsen skriver i tilgjengelighet. Oslo et det enn være. egentlig innlegg er dataene om fra, omfatter konfidensialitet det For Ifølge mer Det er er Pål ut kan hvor er det trygt. pasientjournalen i universitet Aftenposte forfatterne

for ivrer kjernejournal. må helse at Mange unngå på passord om tilgang til må integritet ha bedre en jobb. og pålogging svare skal eksempelvis tilfelle ha hvem til tilgang. problemer. helsepersonell Da innen når ha og for kritiske de benytter For skal Buypass for tilgangen vakthavende de å går I brukernavn autentisering konfidensialitet. mye bare kravene

men i Hospital, bruker til Olavs rekke Ahus Tilsvarende og St. autentiseringsløsningen alternativer. legevakten gjør benytter Buypass. sykehus en Oslo

som av Ved autentiseres av en eller rolle. smartkort et avhengig datamaskinen Deretter adgang. en av Buypass har i mobiltelefonen. bruk hjelp tilgang ansatt. skjer ved ved Vakthavende tilsier bruk Autentiseringen tilknyttet Buypass id rolle helsepersonell er av ID

Størst… --