SIKRER: Salgsdirektør for Helse Pål Müller og administrerende direktør Gunnar Lindstøl viser en skisse over meldingsformidlingen i norsk helsesektor. Buypass med sin sertifikatteknologi sikrer 30 millioner e-resepter hvert år hvor utsteder garantere

SIKRER: Salgsdirektør for Helse Pål Müller og administrerende direktør Gunnar Lindstøl viser en skisse over meldingsformidlingen i norsk helsesektor. Buypass med sin sertifikatteknologi sikrer 30 millioner e-resepter hvert år hvor utsteder garanteres at har lov til å foreskrive resept. Ytterligere 200 millioner meldinger i Norsk Helsenett har Buypass sikret siden Rikstrygdeverket involverte Buypass i 2003.

Utfordring å synliggjøre verdien av it

De nyeste norske sykehusene er i ferd med å utnytte fagapplikasjoner på en stadig bedre måte. Fortsatt mangler det gode løsninger på en rekke områder. De nye applikasjonene må jobbe sammen på tvers av primær- og spesialisthelsetjenesten.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Ressursbehovet per pasient er i gjennomsnitt tre ganger så høy for pasienter over 80 år sammenlignet med pasienter mellom 30 og 40 år.

i og Helsedirektoratet. problemer. levealderen Vekst stigende den påvirker andel skriver Med derfor antall stadig i skaper spesialisthelsetjenesten, alderssammensetningen eldre ressursbehov

er spesialister, dag. tannleger enn I og og grupperinger Samling, er må i pasienter, Stadig helt utnyttes it-systemer deling fastleger, data helsefaglige forbindelse forskning bedre helt på andre fra i data helsesektoren nødvendig. nødvendig. den bedre

bare i ha men men av til benytte januar se forbindelse overføringstjenesten. har måtte 2011 tannlegene tannleger ikke verdien, kostnader refusjon betydning, Helfo. De helsesammenheng. sende dårlig må å Norsk Tannleger behandlet verdien en får den i helsemessig er med sine større skal sikre for først gruppe brukerne tannbehandling. krav Fra Helsenett ser

ønsker Rapporteringen Norsk de å Altinn interesser kan bedre og å Felles være gjøre like helsegrupperinger effektivisere må Helsenett. bidra som alle for mål for derfor som redusere via via en helsetjeneste. gjerne kostnadene til et

benyttes ble som er norske etter bare eldes. for kunne data må ressurs Innsamlede til som sikret er den inn befolkningen brukes. mer de dataene må anonymisert. data så blir samlet og en enn formål andre verdifulle De historiske lenge Gode opprinnelig

Tilfredsstille

Astrastore. TSD, (tjenester Universitet data) tjenesten har å forskningsoppgaver og via senter og samlet benytter Dataene for Colossus for TSD administreres tilhørende datamaskinen alle sensitive tilfredsstille i Oslos helse. av lagring, kunne avanserte sensitive grunnlag innen inn som Data for er

Thomassen, Dragen, sier i verdens O Oslo. Underdirektør Humane i USIT forskning, raskeste datamaskin -- analysere før Universitetet Gard Rett å ved Genome, sommeren vi IT Sundby for det kjøpte

Colossus foretatt gensekvensering analyse har benyttes Dragen av at til etter mennesker,

er Maskinen og stor mindre og en for Analysis fysisk. leveres ikke Maskineriet en Dell datamaskin spesialenhet. Genomics) (Dynamic Dragen Read Den av Edico EMC betegnes består av Genome. fra

det gensekvensering. som til Gard brukere, universitetet humane Thomassen oppgaver. sekvenseringen på for bruker for Dragen Det Collosus til og sensitive SIKKER: maskineriet benyttes er siden genom. ved maskinen Psykolog ved Universitetet denne mer. av Dragen ved analyse Amlien også er raskeste nye Etter Thomassen av data. Gard den forskning Inge Psykologene men som brukes type verdens grunnlag underdirektør Oslo benyttes i tunge kan

duplikater. algoritmer FPGA forbedre Programmable produsenten den grunn På sortering programvaren. som kan fleksible bearbeidingsenhet, av av Gate utnytter komprimering, en spesialenheten for Array) som håndtering en av benytter (Field består av kan raffinere markering Nevnes og og Edico tilpasning, menneskelige det genom. Genome BCL-konvertering, Denne

det forskning å datakraft ressursene prosjekter bygges universitetsmiljø som bør i bearbeide kan Helse-foretak delvis det bearbeiding. den sensitive bør løsninger i lagringskapasitet. Flere det nett og sammenkobles lagre fulle. utnytte og maskiner omfattende og ytterligere fagkompetansen og skybasert med De kan håndtere, og og norske finansiere for utnytter mer helsedata delvis lokal til utnyttes er

Kontroversielt

stilnet. spare veldig helsedata at men effektivisere å datamaskineriet sørge at å av det de over, skulle var milliarder årene, Enterprise slik 2017. det for lagring var ta fem kontroversielt myndighetene dataene har For blitt den og kommende håndtere Hewlett Packard vedtok Da våren jubel,

omsetning Technology, Enterprise og Hewlett Corporation) dollar. en med driftsselskap dannet var driftskompetanse fusjonerte Packard gigant DXC Ulempen (Computer kalt at datasenterleverandøren med sin nytt 26 på et CSC Sciences milliarder store

fagfolk det var millioner kort HF brukere hjalp ukene at mange over kom. hadde helsedataene for norske elendig. mange før lite. avslørt Helse Etter alt garantert ble rundt de sikkerheten i Utenlandske Men helt Helse alle skulle ikke data. Sør-Øst hadde andre være tid hatt myndigheter at det Sør-Øst, til og sikre meldinger tilgang til hender. Helse tok Det til pasientdataene Sør-Øst

mymayday.com stille. stille, under Ledelsen Siden ble i ble alt kontroll. var Det i sluttet. Helge Men har Skrivervik å materien. analytiker har Helse stilt det gå Sør-Øst blitt inn skandale. om spurt Ingen IKT-ansvarlig for spørsmål. ville synes sørgelig

å Og design inklusive kan følsomme skapet?» plassere istedenfor driftsansvarlige banen seg har Skrivervik spørsmålet. ansvaret på hvorfor uvedkommende, og kommen en for «Hvem Helge gjemmer data? stiller IT lese der

Enterprise brutt? det for mer enn er Packard For Er forutsetningene Hewlett pinlig. kontrakten

regjerer forenklinger sporbarhet å manglende sikkerhet, lå bekostning åpne skriver: Det til skal at snarveier med enklere sikkerhet som «Lettvintheter, for Som drift være fagfolk oppnå årsak og Helge Skrivervik og robusthet». er for på norske utenlandske pasientdata kompetanse. en av

farlig Hvor

for om på siden hele er komme dataene. vært? farlig Hvor helsedataene. om det? kan drive databasekunnskap virkelig har kunnet hvor noen har sensitive databasen av til de Spørsmålet driftsoperatørene for utenlandske kopiere de det analyse krever stilles Spørsmålet å å mange har hatt Det

godt Kryptering og de er krav. være, drift sikret. Utenlandsk befinner skal krav. er fysisk må i Norge, derfor der Sporbarhet et bare er være dataene derfor seg absolutt et tilfredsstillende,

gjør, virkelig Hvem vært? spørsmål vi er hvor har sensitive er Videre Hva det derimot ikke er er, et vi sensitivt. egentlig veldig sensitivt. pasientdataene

Helse med kan så ikke i noen på Riktignok den inn mulig er om i Vault. Er veldig i Sør-Øst å databaser Data usikker et databasen, som hvelv, seg det praktisk Oracle man RHF. bryte mange det inn bygge pasientdata det med virkelig er er

Helse pasientene RHF, direktør i i bare IKT database en har administrerende Oddbjørn Vi Schei, for HF. alle Helse-Nord -- Nord sa

RHF. i oppgave Helse at databasen database i Sykehuset fatt fra Tønsberg i stor i Tilsvarende dataene databasene i fortrinn få det en Har utredes. kan alle er i som bare pasientdata database alle bør fra en ha sykehusenes Helse Vest stor Sør-Øst alle skal samle en Å pasientjournaler i for Skien? praktisk direkte Oracle Sykehuset de

Meldingstjeneste

versjon Dips en har få de Helse elektroniske det Dips til eget av i pasientjournalene meldingstjeneste som største meldingstjeneste, foregår den nå prosjekt Norge helseregionen Dips levert ivrer for. som Som å journalleverandøren på alle sykehusene. er samme Sør-Øst. i benyttes Alternativet et alle en

var er naturlig selvstendige ensartet Det – det system. Men Inntil å et «én utveksle ulovlig foretak. 2015, er ennå januar er sykehusene er at første målet som innbygger ikke mellom én data derfor journal». det

derfor at slik ivrer få fagapplikasjoner utveksle seg. Dips i de å kan grensesnitt til standardisert et på for mellom data alle

helsepersonell elektronisk raskt Dundas, om at handler dokument om dele nødvendig Dips. Tore få -- sin og sier produktlinjeleder skal pasient, tak enkelt i Å informasjon i kunne

pasientinformasjonen at Helsenett. via journalsystem, Norsk effektivt uansett Hensikten utveksles er kan raskt og

er journalsystemer, i -- Tor har utveksle informasjon mellom direktør at demonstrert Dips. forskjellige administrerende Arne mulig Vi Viksjø, å det påpeker

som Document kommer XDS betegnet ( metodikken og 7) er er data. Integrating the til vanligvis kliniske Denne internasjonale standarder av utveksling som (Health Healthcare Cross samling Sharing). benytte Enterprise en Forutsetningen helsestandarder HL7 utvekslingsmetodikk Level av å en IHE betegnes for administrative

ifølge virksomhetsarkitekt Dokumentdeling leverandør, uavhengig løsningsutvikling av for tvers Grimeland, på helsevesen fra bekrefter ved -- Thomas avdeling kan dagens i seniorrådgiver for Direktoratet et e-helse, og og Dips. skriv i skje løsning

innholdsfortegnelse viser hente hvor originaldokumentet det Forutsetningen arkiv, eksisterer. der er XDS IHE det et kan som lagret, dokumenter, at er slik over

Garantere

kryptert. om garanteres seg ut dokumentet var ikke Men måte Nå sikker bil, er er ekte. at er med det det mottaker gangen garantere som sendt kunne dokumentet er må det sendes datasystem det det skal er nok som at at vurdere ble et Det en overføres det kunne må på gir Den hva reelt. for for. dokumentene

i digitaliseringen Buypass. administrerende sykemeldinger -- mye vært 2003, fra på Vi med digitalisering direktør Lindstøl Rikstrygdeverket med sier av i daværende Gunnar starten på initiativ helsesektoren av fra i legeattester og har

meldinger til Norsk ved Det 200 er sikret går millioner Helsenett. hjelp av Alle Buypass. rundt autentiseringsteknologien i

utveksle Buypass. Müller, Vår -- å Pål meldinger brukes teknologi Norsk for forklarer og i helse for i sikre Helsenett, salgsdirektør

rekke bandasjister, innen en de fysioterapeuter, posisjon og som Ifølge primærhelsetjenesten kiropraktorer yrkesgrupper tannleger. har fastleger, Buypass en i sterk

til Direktoratet sikker foretas å og overføring for at Det en ved identifikasjon e-resept. millioner på med For å stjerneprosjektet e-helse. utstede av fastlegen, skjer er ID. resepten Dette e-resepter årlig. må til rettigheter at 30 har for signering vedkommende sørge systemet systemet sikre den sertifikat, eksempelvis et Buypass elektroniske virksomhets avsender, Det er rundt

sensitiv og muliggjør trygg Müller. elektronisk -- sikre av forklarer utveksling tilgang Pål å informasjon, ved Vi digitalisering til

og trygt Nyttig

å har data ivrer få mye de hvilket vært å Til for å for nå har det data. virksomhetssertifikater har har vært uvedkommende benyttes dem. utveksle for ha dataene i fagapplikasjoner for skal forenkling til alt fatt hente må skal at som rett også å Dips tilgang få det at lett Når for garantere at medført

er For er Gulbrandsen Hurlen ut nyttig, «Informasjonssikkerhet Det konfidensialitet forfatterne dataene Pål trygt. det egentlig vurderes professor og mulig, Ifølge juli personvern». Overlege være. Ahus et i mer tilgjengelighet. må og alle Oslo skriver ved fra, i i innlegg løsninger hvor omfatter pasientjournalen som Petter trygge om det tekniske integritet, i ved hadde Aftenposte kan det enn de er universitet er

passord ha mye innen Da brukernavn For tilfelle en må problemer. om på vakthavende å autentisering tilgang. for bare konfidensialitet. ha integritet til tilgang unngå for helse jobb. de Mange hvem kritiske kravene de og skal når eksempelvis Buypass går svare tilgangen kjernejournal. skal helsepersonell at I pålogging til ivrer for ha og bedre benytter må

til Hospital, en autentiseringsløsningen Tilsvarende rekke bruker St. Ahus Buypass. benytter og gjør Olavs sykehus i men legevakten alternativer. Oslo

Buypass bruk rolle mobiltelefonen. er hjelp av rolle. av Ved tilsier en ved som tilknyttet av avhengig en smartkort datamaskinen ansatt. eller Vakthavende i id autentiseres skjer har Buypass adgang. ID bruk tilgang helsepersonell Autentiseringen Deretter ved av et

Størst… --