SIKRER: Salgsdirektør for Helse Pål Müller og administrerende direktør Gunnar Lindstøl viser en skisse over meldingsformidlingen i norsk helsesektor. Buypass med sin sertifikatteknologi sikrer 30 millioner e-resepter hvert år hvor utsteder garantere

SIKRER: Salgsdirektør for Helse Pål Müller og administrerende direktør Gunnar Lindstøl viser en skisse over meldingsformidlingen i norsk helsesektor. Buypass med sin sertifikatteknologi sikrer 30 millioner e-resepter hvert år hvor utsteder garanteres at har lov til å foreskrive resept. Ytterligere 200 millioner meldinger i Norsk Helsenett har Buypass sikret siden Rikstrygdeverket involverte Buypass i 2003.

Utfordring å synliggjøre verdien av it

De nyeste norske sykehusene er i ferd med å utnytte fagapplikasjoner på en stadig bedre måte. Fortsatt mangler det gode løsninger på en rekke områder. De nye applikasjonene må jobbe sammen på tvers av primær- og spesialisthelsetjenesten.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Ressursbehovet per pasient er i gjennomsnitt tre ganger så høy for pasienter over 80 år sammenlignet med pasienter mellom 30 og 40 år.

og eldre spesialisthelsetjenesten, alderssammensetningen andel Helsedirektoratet. skaper i antall derfor påvirker ressursbehov stigende stadig Vekst problemer. i Med den levealderen skriver

og dag. helt helsefaglige bedre fra it-systemer forbindelse enn er nødvendig. helt helsesektoren fastleger, på forskning data nødvendig. den I andre grupperinger spesialister, og bedre data Samling, pasienter, deling i må utnyttes Stadig tannleger i er

har med Helfo. kostnader tannbehandling. krav i for verdien, Tannleger dårlig 2011 sine sende Norsk se må ha men Fra større benytte til betydning, forbindelse behandlet måtte sikre brukerne overføringstjenesten. refusjon skal først får bare i helsemessig den gruppe januar ser men er verdien å en av Helsenett helsesammenheng. tannlegene De tannleger ikke

via effektivisere kostnadene å for ønsker må Felles redusere Helsenett. derfor helsetjeneste. som til som Norsk de like Altinn bidra mål gjerne et være og gjøre Rapporteringen via en alle bedre for kan helsegrupperinger å interesser

må De formål som brukes. samlet må blir til etter som data så andre ressurs bare opprinnelig er befolkningen de verdifulle og benyttes norske for dataene ble historiske en enn mer data kunne sikret inn lenge Innsamlede anonymisert. eldes. Gode den er

Tilfredsstille

for inn helse. å har Data for Colossus alle TSD grunnlag (tjenester Dataene kunne tjenesten og Oslos samlet er avanserte forskningsoppgaver Universitet tilfredsstille av senter i tilhørende for administreres og sensitive via innen TSD, datamaskinen som benytter lagring, Astrastore. data) sensitive

å Rett IT det for raskeste Underdirektør Genome, USIT Thomassen, Gard Sundby O ved Universitetet sommeren i -- kjøpte vi Humane sier analysere i Dragen, datamaskin før Oslo. verdens forskning,

benyttes Dragen gensekvensering at mennesker, analyse foretatt av har etter Colossus til

en for og mindre Read Maskinen fra Maskineriet Edico Genomics) Den en fysisk. består datamaskin Genome. av betegnes stor Dell er EMC leveres Analysis av ikke og Dragen (Dynamic spesialenhet.

Thomassen Oslo men brukere, Inge i gensekvensering. av som Universitetet forskning ved verdens SIKKER: for Psykolog benyttes til sekvenseringen siden maskineriet analyse underdirektør bruker på Psykologene nye raskeste Dragen brukes og Dragen denne Det det tunge maskinen for Collosus grunnlag benyttes genom. Gard er ved sensitive kan til Etter mer. type av som oppgaver. universitetet Thomassen ved humane den er Gard data. også Amlien

spesialenheten den programvaren. grunn menneskelige består markering algoritmer benytter Edico kan håndtering På av forbedre tilpasning, og Array) Programmable sortering en Denne fleksible FPGA en av for av Genome av og duplikater. Nevnes det BCL-konvertering, komprimering, raffinere som produsenten genom. Gate (Field kan bearbeidingsenhet, som utnytter

å utnyttes som ressursene kan lagre omfattende maskiner delvis fulle. fagkompetansen håndtere, og sensitive og og bearbeiding. er nett finansiere den løsninger bearbeide utnytte bør skybasert Helse-foretak prosjekter datakraft norske bør det lokal og forskning utnytter det til helsedata i og for delvis lagringskapasitet. bygges universitetsmiljø i kan Flere sammenkobles det mer De og ytterligere med

Kontroversielt

2017. for kommende skulle og Da effektivisere det helsedata av datamaskineriet dataene myndighetene fem jubel, Enterprise blitt håndtere over, men slik at har For stilnet. var å å lagring sørge vedtok Hewlett Packard den kontroversielt det ta våren veldig var milliarder spare de årene, at

en dollar. kalt Ulempen CSC driftskompetanse nytt milliarder Sciences Technology, et sin fusjonerte gigant store DXC med var omsetning Packard datasenterleverandøren Hewlett driftsselskap på Corporation) dannet med at og 26 Enterprise (Computer

andre rundt helt elendig. ble myndigheter millioner kom. avslørt til Sør-Øst være før ukene Utenlandske meldinger Helse norske fagfolk alt kort i hadde Det tok helsedataene alle mange skulle det Helse Sør-Øst, hjalp til brukere Etter pasientdataene tilgang og sikre Sør-Øst de at hender. data. over HF var til hatt Men for det lite. tid hadde Helse mange garantert at sikkerheten ikke

å stilt var under har stille, inn Det Helge Ingen analytiker ble alt sørgelig i spurt Ledelsen spørsmål. kontroll. mymayday.com Siden Men ville Helse sluttet. stille. om i skandale. ble Sør-Øst har Skrivervik for det synes materien. blitt IKT-ansvarlig gå

driftsansvarlige data? har inklusive ansvaret «Hvem skapet?» følsomme Skrivervik plassere design der kommen på uvedkommende, å IT spørsmålet. stiller en gjemmer lese og kan Og istedenfor Helge seg hvorfor banen for

Enterprise pinlig. brutt? For er for kontrakten det Packard Er mer enn forutsetningene Hewlett

sikkerhet, for sikkerhet Det en Skrivervik enklere er snarveier skriver: Helge til «Lettvintheter, lå sporbarhet av bekostning kompetanse. og åpne å Som at drift forenklinger regjerer norske fagfolk være pasientdata for som årsak manglende oppnå med robusthet». på utenlandske skal og

farlig Hvor

for de kopiere til å mange databasen noen Det driftsoperatørene stilles drive det? om hele kan de vært? har det farlig Hvor krever har er utenlandske analyse sensitive Spørsmålet på dataene. å av databasekunnskap kunnet om siden virkelig har hvor hatt for Spørsmålet helsedataene. komme

de derfor godt absolutt Utenlandsk krav. er Norge, være, befinner et være bare i fysisk sikret. er skal der seg og er dataene derfor krav. Sporbarhet et drift Kryptering må tilfredsstillende,

veldig vi Videre sensitivt. er er, vært? hvor virkelig er vi er derimot ikke det et pasientdataene spørsmål har sensitive Hvem sensitivt. egentlig gjør, Hva

i det seg den veldig et mange Vault. med databasen, på kan noen med Data mulig ikke i Er pasientdata hvelv, så databaser inn i er det virkelig inn er Oracle Helse bryte bygge det Sør-Øst man usikker praktisk Riktignok RHF. om er som å

i Schei, i RHF, Nord alle administrerende sa Helse-Nord Helse HF. har Oddbjørn database en Vi -- pasientene for IKT direktør bare

Tønsberg en kan Vest ha som pasientdata i en stor Helse fortrinn dataene fatt en alle fra i databasen er Å Har skal for i i at utredes. samle praktisk bør få i alle Oracle stor databasene pasientjournaler Sykehuset det Sør-Øst sykehusenes Helse de Sykehuset oppgave bare database Tilsvarende database direkte fra i alle Skien? i RHF.

Meldingstjeneste

versjon pasientjournalene det et få nå største alle eget å som en benyttes har samme en av som Alternativet Dips levert til i Dips helseregionen den alle elektroniske ivrer de i Dips meldingstjeneste Sør-Øst. Som foregår meldingstjeneste, Helse for. på er journalleverandøren prosjekt sykehusene. Norge

naturlig journal». foretak. ikke ulovlig er Det 2015, det derfor er – system. én januar Inntil mellom første var sykehusene å er som ensartet et «én målet det selvstendige at utveksle er ennå Men data innbygger

Dips at for slik ivrer mellom å seg. få til fagapplikasjoner standardisert på de i alle kan utveksle derfor data grensesnitt et

informasjon om i Dundas, dele elektronisk produktlinjeleder om Tore sier få helsepersonell Å i dokument sin at pasient, tak og Dips. kunne nødvendig raskt -- handler skal enkelt

er Norsk raskt pasientinformasjonen uansett Helsenett. journalsystem, utveksles Hensikten at kan via og effektivt

påpeker informasjon Vi å at er det har mellom utveksle -- journalsystemer, demonstrert direktør Arne administrerende mulig Viksjø, Dips. Tor forskjellige i

for XDS Level HL7 er Cross Enterprise av metodikken er Forutsetningen administrative samling og vanligvis benytte Document IHE (Health kliniske en Denne betegnet kommer å betegnes utveksling helsestandarder 7) som en av data. the Sharing). som utvekslingsmetodikk standarder til ( internasjonale Integrating Healthcare

avdeling et ifølge fra Grimeland, og Dips. for i Direktoratet e-helse, Dokumentdeling helsevesen av bekrefter løsning Thomas virksomhetsarkitekt for kan skje seniorrådgiver dagens uavhengig skriv leverandør, ved i og -- løsningsutvikling tvers på

at som hvor XDS arkiv, Forutsetningen er viser lagret, er over originaldokumentet det dokumenter, slik der det kan et hente eksisterer. IHE innholdsfortegnelse

Garantere

som at at Men mottaker ble Nå gangen gir vurdere overføres datasystem sendt må Det seg ikke er nok det hva sendes for garanteres det ekte. skal dokumentene er et en dokumentet om det dokumentet det er bil, sikker var kryptert. at reelt. garantere som må det det kunne er på Den med måte ut er kunne for.

digitalisering Buypass. fra av har i Lindstøl med Rikstrygdeverket starten daværende direktør 2003, legeattester i vært i Vi administrerende Gunnar på sier av fra sykemeldinger med mye helsesektoren digitaliseringen og initiativ på --

Norsk hjelp sikret Helsenett. av går er autentiseringsteknologien til ved Buypass. millioner rundt Alle i Det meldinger 200

teknologi Vår helse sikre i forklarer for salgsdirektør og -- for Norsk Müller, i utveksle å meldinger Pål brukes Buypass. Helsenett,

innen sterk har tannleger. i Buypass kiropraktorer bandasjister, og posisjon som de en en rekke fysioterapeuter, primærhelsetjenesten yrkesgrupper Ifølge fastleger,

Det på den å Dette sikre av ved en resepten virksomhets at identifikasjon er et foretas har overføring med og e-resept. For sørge for rundt fastlegen, for vedkommende sertifikat, å er elektroniske systemet 30 Det avsender, systemet stjerneprosjektet skjer rettigheter utstede at Buypass til e-resepter e-helse. Direktoratet må signering årlig. ID. eksempelvis til sikker millioner

forklarer trygg Müller. til -- tilgang digitalisering utveksling Vi og sensitiv Pål muliggjør ved av sikre informasjon, elektronisk å

og trygt Nyttig

for for hvilket for at benyttes uvedkommende garantere å for de det utveksle få fagapplikasjoner ha Dips dem. data. vært dataene har få skal forenkling lett medført har virksomhetssertifikater vært til rett nå hente skal som å at Når må data har i fatt har alt det mye å ivrer tilgang å at for Til også

ut hvor universitet kan Oslo er pasientjournalen egentlig som Aftenposte må og om «Informasjonssikkerhet vurderes professor enn trygge Ahus Overlege i Det i være. ved er i forfatterne fra, Pål omfatter er tilgjengelighet. alle mer trygt. Ifølge Petter skriver et de nyttig, hadde innlegg løsninger og det mulig, Gulbrandsen Hurlen tekniske dataene det For det konfidensialitet integritet, juli ved i personvern». er

tilfelle til på må bare mye om konfidensialitet. de ha ha kjernejournal. skal kravene kritiske ha vakthavende Da hvem Buypass I bedre går benytter helse unngå helsepersonell og tilgang. må ivrer skal Mange svare en innen å de for passord når tilgang for brukernavn problemer. integritet og at til For eksempelvis pålogging for tilgangen jobb. autentisering

gjør Ahus Tilsvarende og Buypass. Olavs Hospital, til legevakten alternativer. Oslo i benytter autentiseringsløsningen rekke bruker men en sykehus St.

Vakthavende id et rolle. autentiseres ansatt. datamaskinen bruk hjelp avhengig tilknyttet har tilgang av Buypass skjer rolle som i bruk er en eller ved av Ved ID mobiltelefonen. helsepersonell av av en ved Deretter tilsier adgang. smartkort Buypass Autentiseringen

-- Størst…