Utfors Norge kan dras med ned

Utfors i Norge tjener mer penger en budsjettert. Men ryker det svenske morselskapet, dras Norgessjef Jan Søgaard med i dragsuket.
Forrige uke ble det kjent at Utfors er i finansiell knipe. Bankforbindelsene snører igjen pengesekken. Nå er framtiden uviss.

Men salget i Norge har vært bedre en ventet. Og kostnadskutt har gitt bedre resultat enn budsjettert. Bankene reagerer på at totalsalget ikke står i forhold til forventningene. Det kan ramme virksomheten i Norge.

-- Utfors AS er eid av Utfors AB og får overføringer fra morselskapet fordi vi fortsatt er i en investeringsfase, sier Søgaard. Han bekrefter at om morselskapet ryker, ryker også den norske virksomheten.

-- Kundene har ingen grunn til å være engstelige. Men ingen kan utstede garantier for hva som vil skje, sier Jan Søgaard, som ikke kan si hvor lenge virksomheten kan opprettholdes om det ikke kommer inn ny kapital.