Utlyser drift av utdanning.no

BEKK fikk jobben med å utvikle web-portalen Utdanning.no. Nå utlyses kontrakten på å drifte portalen i tre år fremover.

Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) underskrev i januar i år kontrakt med firmaet BEKK Consulting AS om levering av den nasjonale utdanningsportalen på internett. Leveransen omfatter programvare, formgivning og tilrettelegging av de tekniske sidene ved utdanningsportalen.

Den nye portalen vil bli lansert våren 2003, og skal gi enklere tilgang til informasjon om norsk utdanning og utdanningsrelaterte tjenester på nettet. Et viktig siktemål med portalen er å stimulere produksjon av kvalitetssikret innhold på nettet. Portalen skal utvikles stegvis og etter hvert omfatte all norsk utdanning.

Nå skal UFD sette bort driften av Utdanning.no og vil inngå en treårig avtale. Driften av portalen skal overføres til driftsoperatøren som får kontrakten innen 1. juli i år.

-- Jeg er glad for at vi får denne portalen på plass. Vi ser at andre land har gjort lignende grep. Jeg er overbevist om at den nye utdanningsportalen er et viktig steg i retning av økt og riktig bruk av Internett i undervisning og læring, uttalte utdanningsminister Kristin Clemet da kontrakten med BEKK Consulting ble undertegnet tidligere i år.