Utsetter MinSide-lansering

Den mye omtalte innbyggerportalen MinSide blir først lansert en gang etter nyttår. Fornyelsesminister Heidi Grande Røys vil ha en lengre testperiode.

Selv om alle tekniske løsninger er klare til jul, ønsker departementet en lengre testperiode før portalen blir åpnet for allment bruk.

 

- Vi tar ikke sjansen på å lansere MinSide før vi har fått nok tid til testing og kvalitetssikring. Innbyggerne skal ha tid til at informasjonen deres blir trygt behandlet, Grande Røys i en pressemelding.

 

Ministeren skal selv åpne Sikkerhetsportalen 15. desember. Den skal tas i bruk av Altinn først og det skjer 16. desember. MinSide trenger altså mer testing og lanseringen skjer først i løpet av første kvartal 2006.