Utsetter mobilmeldingen

Statsråd Toril Skogsholm legger frem en tilleggsmelding på nyåret.
Siden mobilmeldingen ble offentliggjort i mai, har utviklingen i mobilmarkedet vært så rask at regjeringen ønsker ny og supplerende informasjon før Stortinget kan ta stilling. Statsråd Toril Skogsholm legger derfor frem en tilleggsmelding på nyåret.

Årsaken skyldes først og fremst at det har kommet spesielt mange nye opplysninger om utbyggingshastigheten til UMTS-innehaverne.

Dette går det frem av et brev som Skogsholm har sendt til Stortingets samferdelsgruppe.