Utveksler api-er

Hewlett-Packard og IBM utveksler programvaregrensesnitt, api-er.