Utveksler api-er

Hewlett-Packard og IBM utveksler programvaregrensesnitt, api-er.

Hewlett-Packard og IBM utveksler programvaregrensesnitt, API-er for å kunne administrere hverandres lagringssystemer hos kunder med blandede miljøer. Dermed vil HP Openvieview kunne administrere IBMs store lagringssystem ESS (Shark).

Tilsvarende vil IBMs Tivoli Storage Management kunne administrere HP Storageworks EVA (Enterprise Virtual Array).