Utvider i India

Utvider i India

Microsoft planlegger flere tiltak som vil øke og konsolidere selskapets utviklingsaktiviteter i India.

Et av tiltakene er å øke staben ved sitt programvareutviklingssenter i Hyderabad. Staben vil øke fra 200 til 500 ansatte i løpet av 2005.

Også selskapets applikasjonsutviklingsavdeling i regionen skal rustes opp. Nå har denne avdelingen 125 ansatte.

Hvor mange som vil komme til i løpet av neste år er ikke fastsatt, men ifølge kilder IDGs egen nyhetstjenste har vært i kontakt med, er det sannsylig at antallet vil dobles.