Utvider samarbeid om e-læring

IBM og kanadiske Thomson intensiverer sitt samarbeid innen e-læring. Selskapene vil blant annet integrere produkter fra hverandre i egne løsninger.

En rekke selskaper tilbyr løsninger for e-læring, altså it til bruk i undervisning. IBM og Thomson håper det nye samarbeidet vil føre til mer komplette undervisningsopplegg, og at produktene vil kunne skille seg ut i et meget fragmentert marked.

Den ikke-eksklusive avtalen innebærer at samarbeidspartnerens produkter skal integrere i egne løsninger, og markedsføres og selges i fellesskap. Målsettingen er også å øke utvalget av e-læringsprodukter i IBMs portefølje, og å utvikle helt nye e-læringstjenester.