Utvikler digital modell for Snøhvit-prosjektet

Geodata AS og Systems in Motion AS (SIM) er tildelt kontrakt på utvikling av en digital modell for Snøhvit feltet.
Systemet skal visualisere hele anlegget, fra gassreservoaret dypt nede i undergrunnen, via installasjoner på havbunnen, rørledninger inn til landanlegget på Melkøya, overordnet CAD modell av landanlegget, lossesystemer og transportrute frem til skipene forlater Finnmark, skriver selskapene i en pressemelding.

-- Vi tar nå i bruk visualiseringsteknologi på Snøhvit som Statoil Forskningssenter har utviklet og testet ut de siste fire årene gjennom Geo2000-prosjektet, sier Bjørn Sæther, prosjektleder i Statoil for Snøhvit simulatoren.

-- Gjennom Geo2000 har vi lært mye om den verdien 3D-visualisering har for formidling og felles problemforståelse. Stor realisme og enkel bruk er nøkkelord. Vi har i tillegg, i samarbeid med Systems in Motion, utviklet teknologi for å få høy ytelse på visualisering av store datamengder på en vanlig bærbar pc.

Beslutningsstøtte

Bruksområdene for systemet kan bli mange, som for eksempel beslutningsstøtte for operatører, portal til informasjon om feltet, grensesnitt mot informasjon om utstyrskomponenter, planleggingsverktøy, sikkerhetsovervåkning, sikkerhetsplanlegging, opplæring av nye ansatte og presentasjon for besøkende.

Visualiseringen skjer interaktivt, slik at brukerne kan se alle deler av anlegget fra alle vinkler, slik det ser ut i øyeblikket. Det vil bli mulighet for sanntids oppdatering med prosessdata, for eksempel produsert gassvolum, trykk og temperatur, og navigasjonsdata som for eksempel posisjoner til skip, undervannsfarkoster og helikopter. Systemet vil være koblet til Statoils aktuelle operative databaser.

Systemet vil være bygget på databaseteknologi fra ESRI, og visualiseringsteknologi som Coin3D, SIM Scenery og Rational Reducer fra Systems in Motion (SIM)

Første versjon av systemet skal leveres Statoil i mars 2005.