http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="">

Disruptive Technologies har internasjonale ambisjoner og har kommet enda et skritt nærmere målet gjennom et samarbeide med Telia Norge. De utvikler ende-til-ende sensorløsninger spesialtilpasset tingenes internett, noe som i fjor skaffet dem Norwegian Tech Awards.


Sensorene som Disruptive Technologies produserer er på størrelse med frimerker. Disse sensorene har innebygget prosessering, radiokommunikasjon og batteri med en varighet på opptil 15 år. Det dreier seg om en komplett sensorløsning, som Disruptive Technologies mener er unik i markedet når det gjelder størrelse, kapasitet og pris.


Framtidens teknologi


Ambisjonene er skyhøye, og det samme er forventningene til selskapet.  De har ambisjoner om å selge milliarder av sensorer til et marked som fremdeles er noe prematurt, men er i ferd med å røre på seg og ta av.


Med samarbeide med Telia åpner det seg en ny vei mot markedet.


– Med et så voldsomt mulighetsrom og så stor etterspørsel som vi ser, er vi helt avhengige av innovative og modige selskaper som Telia for å kunne ta tingenes internett ut til massene, sier administrerende direktør Erik Fossum Færevaag i Disruptive Technologies.


– Mens Telia er en av de fremste med sin skyløsning for Tingenes internett, Purple Pipe, har vi skapt verktøyet for å levere målinger fra den virkelige verden. Sammen leverer vi en komplett plattform for digitalisering, sier Færevaag videre.


Verktøykasse for Tingenes internett


Samarbeidet mellom innebærer å kombinere sensoren med Telias åpne plattform Sensing as a Service på developer.telia.io, og vil ifølge Telia skape unike muligheter for alle som vil utforske hvordan tingenes internett fungerer. I en pressemelding blir denne kombinasjonen karakterisert som en verktøykasse for tingenes internett.


Samtidig lanserer Telia IoT Developer Kit. Dette er en verktøykasse for utviklere som skal være rimelig og enkel å bruke, samtidig som den senker terskelen for alle som vil utforske verdiene som ligger i tingenes internett.


Rent konkret består denne verktøykassen av et sett sensorer der utviklerne selv kan velge hva slags type sensorer de ønsker å inkludere, Cloud Connector og tilgang til Telias plattformtjenester som Identity, Consent Management, Purple Pipe og Purple Insights.


– Atle Skretting