Ambisiøse om testing

Ambisiøse om testing

Dataforeningen ser stor mangel på testledere, og vil ha faget inn i utdanningene.

- Dataforeningen antar at det mangler mellom 50 og 100 testledere bare i Osloregionen. Markedet er hot på test, sier Gro Rognstad, som er styremedlem i Dataforeningens faggruppe for software-testing og konsulent i testselskapet Sogeti.

Testing er sentralt i utvikling av programmer, og inkluderer alt fra funksjonelle tester til tekniske tester. Rognstads kollega Trude Rosendal er også med i gruppen for software-testing, og sier behovet for testing har økt med årene.

- Tidligere kunne man tåle nedetid på systemene, og det gikk stort sett bare utover interne ressurser. I dag kan det være kunden som oppdager feil først, noe som kan føre til tapt omdømme. Nedetid i produksjon må minimeres, sier Rosendal.

Få med utdanningene

For å få flere inn på arbeidsmarkedet med testkompetanse, jobber nå Dataforeningen for å få det inn som egne fag på it-utdanningene.

- Dataforeningen ønsker å være et fyrtårn i denne sammenheng, og vi har derfor begynt å jobbe med NTNU. Vi ønsker å få testing inn som fordypningsfag så raskt som mulig, og derfor bistår vi blant annet med å tilrettelegge pensum, vurdering av lærebøker og litteraturlister, forklarer Rognstad.

Etterspørsel i markedet

Både Rognstad og Rosendal konsulenter i det franske testselskapet Sogeti, eid av Capgemini, og som i sommer etablerte seg i Norge. Selskapet har rundt 30 ansatte i år, men har som mål om å være 150 i løpet av tre år.

For å finne alle disse personene baserer Sogeti seg på å få inn nyutdannede og drive egen opplæring, gå i det norske markedet og også benytte seg av sine internasjonale kontorer for å finne ansatte.

- Likevel vil hovedvekten ligge på å skaffe folk i Norge, sier Rosendal.

Utvikling Og Metode