Bli bachelor i it-fag fra sofaen

Bli bachelor i it-fag fra sofaen

Høgskolen i Sør-Trøndelag lærer bort PHP og Ajax via nettet.

Blir det for vanskelig å komme seg til et kurslokale, eller å sette av en hel sammenhengende uke til kurs, da er et nettfag ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (Hist) et godt alternativ. Her tilbys det over 60 ulike it-kurs, som kan følges fra hele landet eller utlandet.

- Den største fordelen med vårt studietilbud er at det er fleksibelt, og samtidig gir studiepoeng. I tillegg er det relativt billig, hvis man sammenligner det med de fleste andre dagskurs hvor man fysisk møter opp, forteller Geir Maribu, førstelektor ved Hist.

Kursene som kan følges hos Hist kommer fra flere bachelorprogram og kan tas som enkeltkurs. Du kan også ta et nettbasert bachelorprogram som tar tre år, akkurat som for vanlige campus-studenter.

- For mange kan det være en løsning å studere i helgene eller på kvelden. Man kan også ta kursene i arbeidstiden. Man sparer reisetid samtidig som man er tilgjengelig på arbeidsplassen og for familien. Det kan være en fordel for både arbeidsgiveren og kursdeltageren, sier Maribu.

Kursdeltagere på de enkelte nettbaserte studiene har en gjennomsnittsalder rundt 30, men det er en spredning fra 18 til 60 år. De fleste er i arbeid, og tar studiene som videreutdanning eller formalisering av kompetanse. Den yngste påmeldte var 14 år. Dette viser det store nedslagsfeltet til Hists studier, mener Maribu. I alt deltar rundt 2.000 deltagere på enkeltstående kurs, mens det i tillegg tas inn 25 heltids bachelorstudenter på nett hvert år.

Mange webrelaterte kurs

Av de 60 nettbaserte it-kursene er det noen som er mer ettertraktede enn andre.

- Vi har en del klassikere, som vårt databasekurs. Det gjelder også for mange av de webrelaterte kursene, som Webprogrammering med PHP, Ajax og Webdesign, forteller Maribu.

I dag er det slik at alle studentene begynner samtidig på et kurs eller studium. Gjennom e-læringssystemet It’s Learning, holder faglærerne kontakt med studentene om innholdet i kursene, nødvendig lesestoff, spørsmål, eksamen og oppgaver. I slutten av vår- eller høstsemesteret avlegges eksamen.

- Når studentene starter samtidig på et studium, kan de delta i felles aktiviteter. Dette kan de gjøre innefor vår e-læringsplattform, men vi bruker også MSN Messenger, Facebook og andre sosiale medier. Vi har en visjon om å kunne integrere alle disse mulighetene, sier Maribu.

Vil fjerne opptaksrundene

Men Hist arbeider også med å endre det nettbaserte studietilbudet. Høgskolen har allerede startet med mer bedriftsrettede studier, med fag som økonomisk styring og regnskap, og Itil. Disse kursene gis til dels som videoforelesninger over nett, gjerne i kombinasjon med forelesninger for campus-studenter.

- For å tiltrekke nye og flere studenter har vi tenkt å samarbeide mer med arbeidsgivere. Vi har allerede et godt samarbeid med blant annet Telenor, hvor vi legger opp studier tilpasset til deres behov. Vi ønsker å gå videre på dette sporet, og utarbeider nå en plan for dette, sier Maribu.

Høgskolen ønsker å fjerne opptaksrundene to ganger i året. Så langt har studenten måttet melde seg på i august eller i januar for å kunne delta på semesterstudiene. Et mer fleksibelt system kan åpne opp for at kursdeltagerne starter studiene når det passer dem.

- Samtidig ser vi på hvordan vi kan bruke nettet og mulighetene i e-læring, for å finne nye undervisningsformer. Vi ønsker å tilpasse oss mer til behovene i den enkelte bedrift. Da kan vi sette sammen en egen meny av fag som passer dem best, sier Maribu.

Høyskolen vurderer også hvordan teknologi og nye kommunikasjonsformer kan utnyttes bedre til å skape en effektiv læringsplattform. Et eksempel er bruk av podcasts. Hittil har slike initiativ vært opp til hver enkelt lærer, men dette skal nå benyttes på alle kurs.

- Vi har også sett på undervisning gjennom videokonferanse, men det er etter vår vurdering for mye basert på gammel pedagogikk. Man må kutte ned filmene til fem eller ti minutter, og gjør materialet tilgjengelig på en hel annen måte, sier Maribu.

Fakta om Hist

Web: itfag.hist.no

Om selskapet: Høgskole med nettsatsing, i tillegg til vanlige it-studier.

Antall ansatte: 40

Kursdeltagere per år: 25 nettbaserte heltidsstudenter, 2000 påmeldinger til enkeltkurs.

Mest populære kurs: webrelaterte kurs, databaser, og programmering.

(Artikkelen er hentet fra It-karrieres artikkelserie "Kursaktøren")

Utvikling Og Metode