Deltakerboom for smidig konferanse

Deltakerboom for smidig konferanse

Konferansen ble organisert som et smidig-prosjekt, uten sjef. - Man må stole på personer, sier arrangør Christian Hauknes.

«In preparing for battle I have allways found that plans are useless, but planning is indispensable,» sa den tidligere amerikanske presidenten Dwight D. Eisenhower i forrige århundre.

Mange år senere børster Kjell Arne Arvesen fra Iterate støv av sitatet. Han er på Smidig 2008-konferansen i Folkets hus i Oslo og har akkurat satt seg ned sammen med kollega Mari Wien og Jørgen Lind.

- Vi er veldig engasjerte i miljøet. Det er mange fra Iterate som er med, sier Wien.

Boom

At det generelt er mange som har engasjert seg i såkalt smidig utvikling og miljøet rundt, er noe Cristian Braarud Hauknes fra arrangørsiden har merket seg. Han forteller at arrangementet har gått fra 300 i fjor til minst 400 i år.

- Det er ingen tvil om sterk økende interesse for smidig. Og ikke bare tekniske folk, men også andre folk som jobber med design, testing og kunderelasjoner, forteller han.

Om han kort skal forklare hva det hele handler om, er dette ordene Braarud Hauknes velger:

- Det handler om å fokusere på ting som skaper verdi i prosjekter, og fjerne det som ikke skaper verdi. Det handler om å stole mer på personene nærmest problemene. Det handler om styring mot verdi og kommunikasjon. Også skal det alltid være mulig å begynne fordi man kan se resultater fort, sier han.

Veien blir til mens man går...

Smidig handler om regelmessige leveranser til de faktiske brukere, som ifølge smidig-folket blant annet skal gi mulighet for å omprioritere. Det står i opposisjon til den såkalte fossefallsmetoden der en detaljert kravspesifikasjon og en fastlagt kjøreplan står i sentrum.

- I fossefallsmetoden setter man seg ned med et ark, og bestemmer hva som skal skje. Alt er planlagt, og man kommer med påstander om at man vet hva som skjer i fremtiden. Hvis verden var perfekt, ville det gått i orden, men verden er ikke perfekt. I smidig utvikling pleier vi å i at vi ikke vet hva som skjer i fremtiden, men at vi vil planlegge så godt vi kan, sier Arvesen fra Iterate, som peker på offentlige fiaskoprosjekter basert på fossefallsmetoden.

- Se på Oslo Sporveiers e-billettsystem. De hadde spesifisert alt. Men hvis man for eksempel planlegger å ha et bestemt system sentralt, og selskapet bak systemet plutselig går konkurs, faller hele planen. Det blir «fragile», sier han.

- I fossefallsmetoden blir du tvunget til å ta avgjørelser på det tidspunktet du vet minst. I smidig er det derimot slik at jo senere du tar avgjørelsen, jo mer vet du, skyter kollega Wien inn.

(Fortsetter under bildet)

PÅ KONFERANSE: Mari Wien, Kjell Arne Arvesen og Jørgen Lind fra Iterate besøkte Smidig 2008. (Foto: Leif Martin Kirknes)

Feedback til en selv

Gjengen mener for øvrig konferansen i all hovedsak har vært bra. Særlig såkalte lyntaler, miniforedrag, trekkes frem som positivt.

- Lyntaler er en veldig bra måte å ha foredrag på, det er mange som mener timeslange foredrag blir kjedelig, sier Wien.

- Det er heller ikke alle som er interessert i å få alt fullstendig forklart. Noen vil bruke tid på å finne ut mer selv. Spesielt i teknologiske foredrag blir en fort lei, sier Lind.

- Om du ikke har sovnet allerede, skyter Arvesen inn.

De mener det er fint å komme på konferansen for å få en slags tilbakemelding til seg selv.

- Det er interessant mulighet ti å tenke over hva du holder på med, få input om teknikken, sier Lind.

- Også er det slik at deltakerne kan påvirke seminaret, sier Arvesen.

Det er det som er planen med konferansen, forklarer Braarud Hauknes fra arrangørsiden.

- Konferansen er organisert som et smidig-prosjekt. Det er for eksempel ingen sjef. Folk blir ikke pasifisert og såkalte Open Space-sesjoner defineres av foredragsholdere og publikum og hva de har lyst til å prate om, sier han.

Lite storprosjektserfaring

- Fungerer en såpass løs organisering som smidig er på store utviklingsprosjekter?

- Prinsippene er viktige jo større prosjektet er. Vil du ha kontroll og verdistyring egner det seg uansett, sier Braarud Hauknes.

Deltakergjengen er til dels mer ambivalent.

- Jeg var på et foredrag der det ble sagt det fungerte til et visst nivå. Men jo større prosjektet blir og jo flere penger... Da blir ting annerledes, sier Wien.

- Er du enig?

- Ja, jeg er til en viss grad enig. Smidig fungerer veldig bra på små og mellomstore prosjekter. Det fungerer også på store, men man har kanskje ikke så mye erfaring fra det ennå.

- Det må være skummelt å være den prosjektlederen for et stort prosjekt som skal hoppe på det der, og være først med det, medgir Lind.

- Prosjektledere som jobber ut fra kravspesifikasjoner og baserer en plan på det, må ha en overnaturlig evne til å se hva som skjer i fremtiden, sier Arvesen.

- Fossefallsmetoden er dårlig på å forholde seg til endringer, konkluderer Wien.

Og dermed børster Arvesen støv av Eisenshower:

- Plans are useless, but planning is indispensable, sier han.

Utvikling Og Metode