Finn.no med Scrum-funksjonalitet

Finn.no med Scrum-funksjonalitet

Finn.no gjør alt med Scrum. Resultatet ble årets Rosing-pris for Beste nettjeneste.

Det startet med prosjektet for reisevirksomheten i 2006. Reise ble laget med Scrum som er en smidig (agile) utviklingsmetodikk.

- I april 2007 ble det bestemt at Scrum skulle være offisiell metodikk, sier Bjørn Henrik Vangstein, avdelingsleder i Finn it-utvikling.

Bakgrunnen var at 60 prosent av alle it-prosjekter har forsinkelser, overskridelser og mangler, til tross for at mer enn 60 prosent av alle funksjonene aldri blir brukt.

Utviklingen ble foretatt av Finns it-virksomhet Finntech som i år er blitt fusjonert inn i Finn.

Av 80 ansatte er 50 utviklere. I tillegg benytter Finn nærmere 15 eksterne it-konsulenter, deriblant tunge fagfolk fra Net Professionals.

Mager

- I kravspesifikasjoner er det svak fokus på de viktigste kravene. Det legges heller vekt på alle tenkelige og utenkelige behov, hevder Bjørn Henrik Vangstein.

I Finn er man inspirert av Toyotas idé om "Lean", det vil si mager. Målet er å unngå funksjonalitet som ikke blir brukt. Med Scrum får Finn anledning til å optimalisere verdi. De viktigste kravene blir gjennomført først. Siden kommer forbedringer. Ideen er at disse skal komme løpende.

- Med Scrum har vi gått fra fire til elleve nye versjoner i året, forklarer Bjørn Henrik Vangstein.

I 2007 brukte man fem uker på utvikling, to uker på systemtest, en uke med godkjenningstest og to uker på lansering. Ved lansering visste man om mange feil, men lanseringen tilsa at disse måtte vente.

I lanseringsregime i 2008 med kortere perioder med mindre ny funksjonalitet for hver gang, er det rundt ti kjente feil ved lansering. Lanseringen er nå skåret ned til en uke.

Med kortere perioder før ny funksjonalitet kommer ut er det enda større krav på eier å prioritere hva som har størst verdi i øyeblikket.

Forenkle

Scrum er en utviklingsprosess for programvareutvikling, opprinnelig tiltenkt for administrasjon av programvareprosesser. Ideen er å gjøre programvareprosjektene enklere å forstå og enklere å gjennomføre ved å splitte dem opp i små oversiktlige deler. Utviklerne skal føle at de er med på innovasjonen av tjenesten, ikke bare redskaper for realisering.

- Særlig for eieren av tjenesten betyr smidig utvikling at man slipper å få noe man ikke vil ha, påpeker Kolbjørn Jetne, leder i Net Professionals.

Hver del, kalt en Sprint, skal levere et resultat som eier av programvareprosjektet og utviklingsgruppen er blitt enige om. En Sprint er en variabel periode, typisk fra måned til en uke.

- I begynnelsen er sprinten lenger, gjerne en måned, men den blir kortere etter hvert, sier Simen Sommerfeldt, avdelingsleder for Java i Bouvet.

Funksjonskravene blir vedtatt underveis når eier av resultatet blir enig med utviklerne om hva som er viktig.

En Sprint ledes av en Scrum-master som er en prosjektleder uten noen funksjon med hensyn til tildeling av arbeidsoppgaver. Utviklingsgruppen blir selv enige om hva som skal gjøres og av hvem.

Jobbingen foregår med dagsetapper, hvor grunnlaget legges på et stå-møte på 15 minutter. Saken fortsetter på neste side, bruk navigasjonen under.

Utvikling Og Metode