Forventer et fleksibelt it-år

Forventer et fleksibelt it-år

Bransjen tror færre ansettelser, mer fleksible medarbeidere og større fokus på vedlikehold vil prege jobbåret 2009.

- Det vil være et veldig spennende år for it-bransjen, sier personaldirektør Ingeborg Aass Holten i Ergogroup.

Finanskrisen som slo inn over samtlige bransjer i løpet av 2008, vil sette sitt preg på 2009. Vi har snakket med noen av de største bemannings- og konsulentaktørene i Norge, og alle er enige om at it-bransjen på ingen måte er immun mot krisen.

- På slutten av fjoråret merket vi en noe mer avventende holdning til å ansette flere i faste stillinger. Vi tror at dette er en tendens som kan fortsette i første halvår, forteller regionsdirektør Morten Queseth i Elan, Manpowers it-seksjon.

Han tror det vil bli større arbeidsledighet for it-folk i året vi nå går inn i, og Aass Holten i Ergogroup er enig.

- Vi tror det blir jevnt over færre it-ansettelser i 2009 enn i fjor, sier hun.

Fleksible arbeidere

Men forandringer i finanssituasjonen betyr ikke bare færre ansettelser. Det betyr også at bedrifter setter pris på andre egenskaper enn tidligere, noe som ikke nødvendigvis er negativt for alle.

Noe som blir dratt frem av aktørene vi har snakket med, er dette med å kunne mer enn å bare sitte med krum rygg over tastaturet.

- Ved forespørsel fra våre oppdragsgivere, lanserer vi flere kandidater til en stilling, forteller daglig leder Hanne Zimmermann i Xtra personell Oslo.

- Og det er ikke nødvendigvis den med høyest kompetanse som blir valgt. Kundene legger også stor vekt på kommunikative evner, sosial kompetanse, fleksibilitet og tilpasningsdyktighet i et marked i stadig endring, forteller hun videre.

Å kunne bruke medarbeiderne i flere sammenhenger, blant annet på brukerstøtte-siden, skal bli viktigere i det nye året.

Utvikling fortsatt viktig

Men klassisk kompetanse, som utvikling, fortsetter også å være viktig.

- Det har i lengre tid vært etterspørsel etter utviklingskompetanse, og det har vært et stort underskudd av disse ressursene i markedet, sier Queseth i Elan.

- Vi tror at det fortsatt vil satses på it som en drivende faktor i forretningsutvikling, for å få konkurransefortrinn. Selv om noen kanskje vil være mer avventende med nye store investeringer, tror vi det fortsatt vil være etterspørsel etter utviklingskompetanse.

Java/J2EE, .NET, Sharepoint og MS Dynamics AX dras frem som plattformer hvor kompetanse vil etterspørres.

- Tidligere har mange it-selskaper ønsket å ansette rene spesialister, for eksempel innenfor Java. Her kan det bli en endring, til at de samme selskapene fremover ønsker medarbeidere med erfaring fra flere teknologier, tror Aass Holten i Ergogroup.

Elan mener også at stormaskinen langt fra er død, og at kunnskap om Cobol og annen teknologi relatert til disse vil bli etterspurt.

Forretningsforståelse

Et annet resultat av dårlige tider, er at bedrifter ofte satser mer på å vedlikeholde det de allerede har, i stedet for å satse på nye løsninger.

- Det er derfor grunn til å tro at kompetanse innen drift og forvaltning av eksisterende systemer og applikasjoner vil være etterspurt. Om selskaper ikke skifter ut sine pc- eller serverpark, vil behovet for teknikere øke, tror Queseth.

I tråd med dette, tror han også at etterspørselen etter kompetanse innen virtualisering vil øke. Også forståelse for at ting koster penger, skal øke.

- Forretningsforståelse, og evne til å se disse i helhetsperspektiv, vil være etterspurt fremover, sier Zimmermann i Xtra personell, som også tror på etterspørsel etter kvalitetssikring av programvare, og kompetanse innen testledelse.

Finanskrisen får med andre ord naturligvis sine konsekvenser, både for hva slags kompetanse som kreves, og for hvor mange som kan vente seg arbeid i tiden fremover. Men det er på ingen måte bare dommedag i vente.

- Vi tror at it-folk relativt sett vil greie seg bedre gjennom denne krisen enn tidligere kriser, sier Aass Holten.

- Og vi tror på at problemene heller ikke vil vare like lenge som i begynnelsen av dette tiåret.

Utvikling Og Metode