Gjenforening for smidig-profeter

Gjenforening for smidig-profeter

Profetene bak «smidig-manifesto» møttes mandag for å mimre.

15 av de 17 forfatterne bak smidig-manifistet, skrevet i 2001, gjenforentes i Utah i USA på mandag, skriver Computerworlds nyhetstjeneste.

Manifestet de laget har fungert som en avhandling i hvordan man skal programmere smidig, der programvare utvikles i kortere iterasjoner, i motsetning den klassiske såkalte fossefallsmetoden.

Metoden har blitt svært så heit de siste årene, og mange norske programvarehus sverger til metoden. Mange kunder foretrekker også at metoden brukes, offentlige så vel som private.

Manifestet ble skrevet i Wasatch-fjellene i Utah i februar 2001, og bakteppet for den største gjenforeningen siden den tid var Agile 2011-konferansen i Salt Lake City.

Hjertesukk

De fleste av forfatterne synes det er utrolig kult at manifestet har slått såpass bra an. Men et par av dem har hjertesukk når det gjelder trofastheten til det opprinnelige manifestet.

- Smidig programmering har blitt betydelig fordummende etter at det tok over for fossefall, sier Brian Marick, mens medforfatter Ron Jeffries legger til:

- Min største skuffelse er at alle vil være smidige, men at for få folk vil gjøre det riktig.

De to mener altså at renheten i smidigheten har avtatt. Medforfatter Martin Fowler tror det er en konsekvens av smidigprogrammeringens suksess.

Medforfatter Andy Hunt påpeker at smidigmanifestet også har fått effekt utenfor it-bransjen.

- Vi satte opp et forlag basert på smidige prinsipper, trekker han frem som et eksempel, mens medforfatter Jim Highsmith mener smidig praksis kan være fordelaktig for hele bedriften gjennom bruk i funksjonelle forretningsenheter utenom it-avdelingen.

Og det har han nok helt rett i – noe han nok selv er smertelig klar over, historikken og inspirasjonen bak smidige prinsipper i programmering strekker seg nemlig tilbake til strategier Toyotas bilfabrikker igangsatte etter andre verdenskrig

De to av medforfatterne som ikke var til stede på mandag er Dave Thomas og Kent Beck.

Fullblods ikke alltid best

At enkelte av forfatterne føler eierskap til agile-manifestet og dets tanker, og derfor okker seg over manglende fullblods følging av manifestet er forståelig, men det er slettes ikke alle som mener manifestet bør følges fullt ut i sin reneste form.

Det har kommet nye tanker og nye erfaringer siden 2001.

I januar i år skrev for eksempel Computerworld om Lean Software Institute, som – som seg hør og bør – mener en Lean stil er mer fornuftig å følge, fordi det gir bedre helhet.

Vi har også omtalt en Sirius-prosjektleder som mener Kanban er bedre enn Scrum – her skal det legges til at enkelte Smidig-fanatikere angivelig nærmest fråder bare de hører ordet Kanban.

Andre igjen, som en professor ved Universitetet i Oslo, kaller en spade for en spade og foretrekker å lære bort smidige prinsipper, fortrinnsvis uten bruk av ord som Agile, Lean, Scrum, Kanban, og forutsatt at prinsippene som læres bort er forenelige med akademia.

Vår faste kommentator Peter Hidas har også påpekt at Smidig ikke er egnet for alle oppgaver.

Utvikling Og Metode