Inderne var ikke smidige nok

Inderne var ikke smidige nok

Unit4 Agresso prøvde å outsource til India. Det gikk dårlig.

Å sette ut it til andre land kan av og til arte seg som å ta for mye tran. Det fikk Unit4 Agresso erfare da de fikk problemer med å skaffe nok programmere i Norge.

- Tre måneder i India var nok til at vi innså at det var for langt unna geografisk. Etter atten måneder i Spania fant vi ut at det var passe avstand. Den største utfordringen der, er om de vi ansetter snakker godt engelsk, forteller Lars Fredrik Hatlehol, leder i forskings- og utviklingsavdelingen til Unit4 Agresso i Norge.

Sparer ikke mest i lønn

Han forteller at behovet for flere utviklere ikke kunne fylles i Norge – spesielt på junior-nivå. Så derfor var det nødvendig å gå utaskjærs, og populære India ble prøvd ut først. Men avstanden ble et problem. Utviklermiljøet i Agresso er basert på nær kontakt, sosiale relasjoner og direkte utveksling, som gjerne er forutsetningen for at scrum-metodikk skal fungere. Avstand i tidssoner, sterkere hierarkiordning og en mer entreprenør-tilnærming til tjenesteutføringen, gjorde at India ikke egnet seg. Spesielt bruken av underleverandører gjorde at oppfølging og opplæring ble for vanskelig.

- Vi jobber med utviklingsprosjekt som kan gå over to-tre år. Det innebærer endringer og justeringer hele tiden. India ble dermed for langt borte til at dette kunne fungere. Om vi hadde konkrete, presise kravspesifikasjoner og klart avgrenset, kortere omfang på prosjektene, hadde nok India vært et aktuelt valg, poengterer Hatlehol.

Direkte kjennskap og gode sosiale relasjoner var dermed et sentralt premiss for å sette ut oppgaver utenlands. Spania ble valgt fordi eierne, Unit4, hadde kontorer og administrasjon i Granada. Det hjelper også at landet sliter med nedgangstider og har høy arbeidsledighet, også blant ingeniører.

50 ansatte

- Kostnadssiden er gunstig mest av alt fordi vi hadde en eksisterende administrasjon med personalavdeling klar. Dette innebar at vi kunne tilsette 30 utviklere i løpet av to-tre måneder, noe som ville tatt over et år om vi startet helt fra bunnen av. Det tar tre – fire år før utviklermiljøet er helt oppe og på nivå med det norske, så et år kortere tid i denne prosessen er en betydelig innsparing, sier Hatlehol.

Han understreker at lønnssiden ikke er den viktigste komponenten. Lønnsstrukturen i Spania er mindre sammenpresset enn i Norge. Dette gjør at unge utviklere rett fra skolebenken - eller med opp til et par års erfaring - koster mindre enn her nord. Men erfarne utviklere i Spania har om lag samme lønnsnivå som erfarne i Norge.

Målet med satsingen i Spania er foreløpig å ha rundt 50 ansatte. I løpet av det halvannet året selskapet har vært der, har bare to ansatte sluttet.

- Det er mulig at det skyldes arbeidsmarkedet, det får vi se på etter hvert. Fra vår side er vi svært fornøyd med kompetansen vi har fått. Den største utfordringen har vært at vi krever gode engelske språkkunnskaper. Det egner seg dårlig å gå gjennom tolker når vi skal utvikle nye løsninger i nært samarbeid og dialog med kundene.

Har du selv negative erfaringer med offshoring til land som India? Del erfaringene nedenfor!

Utvikling Og Metode