It-bil blir selvstyrende

It-bil blir selvstyrende

En av verdens største bilprodusenter, GM, vil ha it i alle rør.

Programvare og annen it-basert utstyr vil føre bilbransjen inn i fremtiden, mener General Motors. Selskapet står bak bilmerker som Saab, Chevrolet, Daewoo, Opel, Cadillac og Chrysler.

Historisk sett har bilbransjen vært mest opptatt av design og mekaniske nyskapninger, og har undervurdert rollen av programvare, ifølge selskapet. GMs nye strategi med navnet "et nytt DNA for biler" skal sette programvare i sentrum av bilutviklingen.

Som en av følgene vil GM ansette flere programvareutviklere i staben.

- Når vi snakker om et nytt DNA for biler, snakker vi også om å endre bilene fra å være forbrenningsdrevne til å være el-drevne, sier Robert Baillargeon i selskapets forskningsavdeling, ifølge Computerworlds nyhetstjeneste.

Kobles til andre

Han kom med uttalelsene på et foredrag i Toronto ved en konferanse om utvikling i regi av IBM.

- Hvis vi skal videre med hensyn til det mekaniske, så handler det om at elektroniske systemer overtar både styringen og bevegelse av hjulene. Det betyr at alt skal endre seg, hvordan vi bygger bilene, hvordan vi vedlikeholder dem og hvordan vi selger dem, sier han.

Baillargeon påpeker utfordringene bilbransjen får i tiden som kommer. Det skal være lavere produksjonspriser, anvendelse av bæredyktig energi, miljøaspekter, trafikksikkerhet, og pris.

Som en av de viktigste endringer vil bilene kobles til hverandre med datasystemer.

- Vi må vekk fra ideen om at en bil er en enestående enhet. Fremover vil de knyttes opp mot hverandre, mot veien, og mot terrenget, forklarer han.

Privatsjåfør

Særlig på dette område vil it komme inn i bildet.

- Når vi før snakket om plattformen, snakket vi om den fysiske bilchassisen, men fra nå vil vi snakke om programvare. det vil gi en enorm mulighet til å bruke ulike programvare i en bil, sier han.

Som det ultimate målet ser GM at disse intelligente bilene kan styre selv ved hjelp av GPS, digitale veikart, 360 graders overvåking og bil-til-bil-kommunikasjon.

- Vi vil komme så langt at den finnes en "kjør-meg-dit" -funksjon, slik at it-systemet blir din privatsjåfør, sier Baillargeon.

Utvikling Og Metode