Kjedebutikkene lærer av hverandre

Kjedebutikkene lærer av hverandre

Databaser kobler kundeundersøkelser mot nøkkeltall.

Maze utvikler verktøy og metoder for å ta ut potensialet i kjedeutvikling og kjededrift i salgsorganisasjoner.

Kundene er kjeder med butikker. Innad i en kjede er det nemlig stor variasjon mellom butikkene.

- Vi bidrar til å finne ut hva de beste gjør for å få de andre til å gjøre det samme, sier Kim Heggelund Hansen, utvikler i Maze Feedback.

To selskaper

Maze Feedback leverer kundeundersøkelser som en programvaretjeneste, Software as a Service, via web-applikasjonen mymaze.

Undersøkelsene skal finne ut hvordan hver enkelt butikk gjør det med hensyn til eksempelvis salgsvekst, svinn og lønn i prosent av omsetningen.

- Vi er to selskaper. Det ene gjør konsulenttjenester. Det andre gjør datainnsamling, fortsetter Kim Heggelund Hansen.

Kundene gjør spørringer på svar fra undersøkelsene som vurderes mot nøkkeltall fra bedriftene som ligger i databasen.

Tunge spørringer

For å forstå, trengs det forespørsler på datagrunnlaget. Derfor gjør Maze undersøkelser på hvordan spørringene på mymaze arter seg.

Brukerne ser ikke alle disse spørringene, de ser sidene på mymaze. En slik side foretar rundt 16 oppslag. De utgjør to tredjedeler av tiden og bidrar dermed til hvor raskt en side kan bearbeides. Med 672 millisekunder for oppslagene tar det ett sekund for hver side.

42 millisekunder avslører lite om brukernes opplevelse av spørringene. I praksis maskerer måleresultatet tiden det tar å foreta en tung spørring.

- Tunge spørringer tok for lang tid, inntil 20 sekunder. Alt over fem sekunder anser vi som uakseptabelt, understreker Heggelund Hansen.

Tester gjort på irritasjonsgrensen for venting, eksempelvis ved et lysregulert kryss, viser at etter syv sekunder vil fotgjengere krysse.

Ny teknologi

Frem til november 2009 var maskinløsningen bygget opp av en enkel klynge med to maskiner for web-applikasjonen, koblet til to applikasjonsmaskiner mot lagringssystemet via et lagringsnett med Fibre Channel.

Søk på nettet ga et mulig svar på en raskere lagringsløsning. Les videre på neste side!

Utvikling Og Metode