Raske resultater med Rational

Raske resultater med Rational

Nye styringsverktøy gjør utviklernes hverdag enklere i Bergen.

Hos Insight Consulting i Bergen har de tatt i bruk de nye verktøyene for prosjektstyring fra IBMs Rational.

Kjetil Iversen er avdelingsleder og en av prosjektlederne som har høstet erfaring i bruken.

- Vi har kjørt Rational Team Consert og Quality Manager i noen måneder i tre av våre prosjekter, og erfaringene er så gode at vi ser fram til å ta verktøyene i bruk i flere prosjekter. Grunnen er at de øker samhandlingen i prosjektgruppene, og de integrerer så bra med de verktøyene vi allerede bruker. Team Consert samler all funksjonalitet for prosjektplanlegging og –styring i ett verktøy. Her brukte vi tidligere flere produkter, sier Iversen.

Han forteller at verktøyene bruker samme Jazz-plattform hvor informasjonsdeling er et fundament. All informasjonen man legger inn i prosjektet, blir tilgjengelig for alle andre i prosjektet i sanntid.

- For utviklerne gjør dette hverdagen enklere, fordi de får oversikt over statusen i egne oppgaver og helheten i prosjektet direkte i selve utviklingsverktøyet. Dette gir mulighet for å ta mer ansvar både for egen del og for hele prosjektet. Mindre tid går med til triviell statusavstemming. Mer tid kan brukes til å være produktive, understreker Iversen.

Raske resultat

Insight Consulting har brukt Rational-verktøy i over ti år, og bruker scrum-metodikken i smidig programvareutvikling. Terskelen for å ta i bruk det nye prosjektstyringsverktøyet var lav og allerede første uken det ble tatt i bruk, kunne de hente ut resultater uten stor eller langvarig opplæring.

Prosjektendringer som skjer underveis, som estimater som endres, avvik og årsak til dem, fanges opp og logges. Denne kunnskapen brukes som læring og for å forbedre prosjektet mens det er i gang. På sikt kan denne kunnskapen også brukes til systematisk læring mellom flere prosjekter.

- Verktøyene er nøkkelfaktor for at prosjektene glir bra. Vi kan kjøre prosjekter helt ned i sprinter på en uke. Oversikten vektøyet gir oss, gjør det enkelt å rapportere til kunden om neste leveranse er i rute og hvordan framdriften i totalprosjektet er, forteller Iversen.

Læring der og da

Rational Quality Manager brukes til å lage testplaner og testcases, samt kjøre manuelle tester. Testartifakter knyttes til utviklingsplanene i Team Concert og gjør at testerne har full kontroll på framdriften og hva som er klart til testing. Resultatet av testene blir likeledes umiddelbart tilgjengelig for utviklerene.

Denne kunskapen brukes med det samme som læring og for å forbedre prosjektet mens det er i gang. Foreløpig har de ikke sett på om denne kunnskapen også ka brukes til systematisk læring mellom flere prosjekter.

- Vi liker også skaleringsegenskapene. Verktøyene er laget for å takle svært store prosjekter, men de skalerer også fint ned til relativt små prosjekter. Slik blir det ingen høy terskel for å ta dem i bruk, og vi utnytter verktøyene bedre, sier Iversen.

Framover er planen å ta i bruk elementene som innebærer integrasjon med versjonskontrollsystemet samt å knytte prosjektstyringssystemet til det automatiske byggemiljøet.

- Vi følger en plan for hvordan vi skal fase inn produktene i prosjektene, og tar i bruk funksjonalitet når det passer. Men siden det vil kreve litt innsats å tilpasse eksisterende miljø må vi fase det inn når det passer naturlig i prosjektene, slik at risikoen i forhold til kundeleveranser blir minimert, forteller Iversen.

De ser også på å ta i bruk Requirements Composer for initiell planlegging av prosjekter med krav og spesififasjoner. Også oppdeling av prosjekt i flere adskilte grupper som jobber i paralell er et mulig scenarie, siden verktøyene støtter dette med aggregering av aktiviteter og rapporter for delprosjekter, eller for flere prosjekter.

Utvikling Og Metode