Rational gir scrum-oversikt

Rational gir scrum-oversikt

Fordi smidig utvikling fort kan bli ei mølje.

Smidig programutvikling, og spesielt scrum, er en utviklermodell som kan kombinere individuell råderett hos utvikleren med tett oppfølging fra prosjektlederen.

Faren er at man i dette mister oversikten.

Rational-familien av utviklerstøtte fra IBM har fått verktøy som skal løse denne utfordringen.

Åpen for det meste

Stikkord er åpen plattform, også mot utviklerverktøy som ikke kommer fra IBM. Og et rammeverktøy for utviklerne som logger all utviklerrelatert aktivitet, inkludert uformell aktivitet som direktemeldingssamtaler eller utveksling av innspill. Det siste gjør det mulig å følge status og avvik i alle prosjekter, både for den som er prosjektleder for et prosjekt. Eller for mange prosjekt.

- Oversikt for bedre styring er ønsket for scrum-prosjekter og deres ledere. Men den enkelte utvikler vil gjøre utviklerjobben, og slippe administrasjonen med logg og rapporter. Derfor utviklet vi verktøy som støtter oversikt og styring uten å forstyrre selve utviklerarbeidet, sier Scott W. Ambler, som har vært med å utvikle prosjektbiten i Rational.

Nå leder han smidig-gruppen i programvaredivisjonen til IBM. Kanadieren bor i Toronto, men er en flittig brukt foredragsholder som også er forfatter av flere bøker om programvaretutvikling. Computerworld møtte ham i Oslo under et utviklerarrangement i regi av IBM.

- Rational Team Consert er rammeverket for utviklere som de fleste etterlyser. Det å skrive dokumentasjon og logge alle trinn og feiltrinn i prosesse er ikke like interessant, og kan lett prioriteres ned eller ut. I beste fall blir det inkonsistent, understreker Ambler.

Vinn-vinn

Ambler er opptatt av at det viktige uansett må være at før man introduserer nye verktøy, så må dette innebære fordeler for alle. Rational har valgt å gi mest mulig informasjon til prosjektlederne, samtidig som den enkelte deltaker i gruppa får tilgang til all informasjon i selve utviklerverktøyet, uten å bruke særlig med tid på å logge inn aktiviteter. Særlig viktig er dette når prosjektene blir store. I smått kan mye styres med post-it på tavler, mens i store prosjekter kan administrativ dødtid (overhead) fort bli overveldende.

Rational leverer nå flere verktøy for prosjektstyring av smidige prosjekter. Rational Team Consert (RTC) lager rammeverket hvor all utvikleraktivietet foregår innenfor, og som samler, logger og aggregerer informasjon om prosjektet. Rational Quality Manager tar seg av planlegging, gjennomføring og logging av tester, og oppfølging av avvik og justeringer for å læring ut av selve prosessen. Rational Requirements Composer danner utgangspunkt for spesifikasjoner og krav før prosjektet settes i gang. Sammen integreres disse for et sted å samle informasjon.

Feilanalyse for økt produktivitet

Men i tradisjonen som mellomvareselskap erklærer også IBM at dette er åpne plattformer. Om man foretrekker andre verktøy, skal de kunne kople seg inn mot det felles grensesnittet. Maler og anbefalt praksis-metoder ligger klare for flere typer smidig metodikk, ikke bare scrum.

- Quality Manager har fordelen av at det kan brukes til å kvalitetssikre og kvalitetsutbedre. En side er å teste for dårlig kode, en annen side er å få dokumenter hva og hvordan man kom fram til et gtt resultat, det være seg riktig eller feil utfall, forteller Ambler.

Han mener det er et verktøy som også kan ta vare på denne informasjonen. Siden kan informasjonen brukes for å bedre planlegging eller test av neste prosjekt. Og dette får opp fart i utviklerprosessen, og reduserer feil.

- Det er også viktig at man automatiserer hvordan et prosjekt utvikler seg. For eksempel at man i sluttfasen er strengere enn før med å legge inn endringer eller nye elementer. Her kan RTC settes opp til å håndtere nivåer med tiltagende godkjenningsprosedyrer, avslutter Ambler.

Utvikling Og Metode