Resultater hver dag med Scrum

Resultater hver dag med Scrum

Kjernen i Scrum er resultater hver dag. - Fokuset gir reell fremdrift, mener Einar Dehli i Conceptos.

Hos Netcom har de jobbet med Scrum i litt over ett år nå. Avdelingsleder Alexander Siebert for it forteller at selskapet bruker Scrum både i linjen og i større prosjekter.

- Vi kjører deler av Scrum-metodikken i det meste vi gjør. For oss er Scrum som samarbeidsmetodikk viktigst, sier Siebert.

Han forteller videre at de har hatt suksess en kombinasjon av Rup og Scrum. Hvor Rup brukes på de lange linjene, mens Scrum brukes på selve gjennomføringen.

- På en måte bruker vi Rup på et makronivå og Scrum på et mikronivå. Rups fordel er at man tar det mest signifikante først. Det vil si vi starter med det vanskelige for å finne risikoene med hele prosjektet. Scrum er meget bra på den daglige oppfølging og vi kjører kode under veis - ikke en stor test på slutten av prosjektet, sier Siebert.

Han legger til at den andre store fordelen er at oppdragsgiverne/brukerne kommer tidlig inne i diskusjonen og testingen. Men påpeker at heller ikke den tradisjonelle Fossefallsmetoden er en statisk metode. Også denne kan være iterativ ved at man gjentar og kjører prosessor på nytt for å teste.

- Jeg har tro på at man blander prinsipper for å finne noe som passer det enkelte prosjekt og egen organisasjon, sier Siebert.

Scrumet i to år

Det børsnoterte programutviklingsselskapet Powel har brukt Scrum i to år. Det hele startet med at en av prosjektlederne ble interessert i fagfeltet og presenterte metoden for ledelsen i selskapet. Dermed prøvde Powel Scrum på ett prosjektet, og resultatene var gode.

- Vi har svært gode erfaringer med Scrum og 70 prosent av utviklingen er nå basert på smidige metoder og til neste år er det vel 100 prosent, sier Tom A. Røtting som er utviklingssjef i selskapet.

Powel produserer hele 150.000 utviklingstimer i året for kunder innen energibransjen og kommunal sektor. Ifølge utviklingssjefen er den store fordelen med Scrum at metodikken involverer brukerne tidlige. Han mener kundene sjelden vet hva man trenger i starten av et prosjekt. Røtting bruker som eksempel et svensk energiselskap som er kunde av Powel. Energiselskapet må oppgradere sine it-systemer i forbindelse med en lovendring.

- Utfordringen i dette tilfellet er at regelverket er under utvikling, og da er det nødvendig med et fleksibelt prosjekt - da passer smidig tilnærming svært godt, sier Røtting.

Powel har svært positive erfaringer med Scrum, både når det gjelder forholdet til kundene og egne ansatte. Tom A. Røtting forteller også at Scrum-metoden bidro positivt da Powel jobbet på et prosjekt for en felles it-løsning mellom fire nettselskaper.

- Hvert av selskapene trodde behovene var veldig forskjellige og i utgangspunktet uenige om prioriteringene. Men i den tette dialogen, som ligger i Scrum, fant de ut at interessene var sammenfallende. Det er jo en artig effekt av en smidig metode, sier han.

- Men er ikke møter og samarbeid alltid en forutsetning om man skal lage et felles it-system for flere selskaper?

- Det er klart. Men smidige metoder tillater et nært samarbeid underveis, samt over tid - og ikke bare i forkant av prosjektet. Endringer underveis kommer som et resultat av en modning, sier Røtting.

Han legger også stor vekt på fordelene smidig utvikling gir internt. De daglige Scrum-møtene på ett kvarter mener han har motivert de ansatte.

- Daglige møter har hatt fantastisk effekt. 15 minutter hver morgen gir inspirasjon gjennom å kunne fortelle hva hver enkelt holder på. De månedlige møtene gir også den enkelte en mulighet til å vise demoer på tvers av applikasjoner - man skal ikke undervurdere gleden og viktigheten av å kunne vise frem det man har laget, sier Røtting.

Kjernen er resultater

- Mitt inntrykk er at alle sier de har gått over til Scrum. Det har vært en voldsom interesse i det siste. For et par år siden var det ikke mange som visste hva metoden innebærer, sier Einar Dehli i konsulentselskapet Conceptos.

Conceptos Consulting driver selv med noe utviklingsarbeid, men hovedgeskjeften er å leie ut prosjektledere og konsulenter til virksomheter.

Dehli mener prinsippene i Scrum er besnærende gode. Saken fortsetter på neste side.

Utvikling Og Metode